Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Tre fjärdedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, inom Gotlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2020 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

Gotlands län

7 776

2 014

479

98

10 367

Riket

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

Gotlands län

75,0

19,4

4,6

0,9

100

Riket

71,0

22,4

5,4

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2020 efter storleksklass.

           

Gotlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

2000

5 141

1 585

347

68

7 141

2001

5 234

1 579

352

70

7 235

2002

5 275

1 550

356

72

7 253

2003

5 300

1 581

360

72

7 313

2004

5 336

1 613

367

73

7 389

2005

5 485

1 631

377

74

7 567

2006

5 494

1 760

374

72

7 700

2007

5 656

1 801

393

69

7 919

2008

5 766

1 821

392

72

8 051

2009

5 914

1 839

396

73

8 222

2010

6 185

1 902

384

69

8 540

2011

7 158

1 943

400

69

9 570

2012

7 290

2 012

398

70

9 770

2013

7 123

2 063

400

68

9 654

2014

7 197

2 107

403

73

9 780

2015

7 295

2 154

382

78

9 909

2016

7 464

2 138

383

81

10 066

2017

7 399

2 157

392

80

10 028

2018

7 417

2 227

401

79

10 124

2019

7 514

2 246

404

83

10 247

2020

7 776

2 014

479

98

10 367

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

2000

603 252

225 005

54 608

12 190

895 055

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter storleksklass. Index år 2000=100

           

Gotlands län

År

Index år 2000=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2000

100

100

100

100

100

2001

102

100

101

103

101

2002

103

98

103

106

102

2003

103

100

104

106

102

2004

104

102

106

107

103

2005

107

103

109

109

106

2006

107

111

108

106

108

2007

110

114

113

101

111

2008

112

115

113

106

113

2009

115

116

114

107

115

2010

120

120

111

101

120

2011

139

123

115

101

134

2012

142

127

115

103

137

2013

139

130

115

100

135

2014

140

133

116

107

137

2015

142

136

110

115

139

2016

145

135

110

119

141

2017

144

136

113

118

140

2018

144

141

116

116

142

2019

146

142

116

122

143

2020

151

127

138

144

145

Riket

År

Index år 2000=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2000

100

100

100

100

100

2001

102

100

102

103

102

2002

104

99

102

105

103

2003

107

99

102

106

104

2004

108

100

102

105

106

2005

112

102

102

107

109

2006

113

107

104

109

111

2007

116

110

107

112

114

2008

118

113

111

114

116

2009

120

114

112

114

118

2010

119

118

112

112

118

2011

140

124

114

114

134

2012

140

130

117

116

136

2013

137

133

117

118

135

2014

141

135

120

119

138

2015

143

138

122

122

141

2016

147

139

124

125

143

2017

147

143

125

128

144

2018

148

148

127

130

146

2019

149

152

128

132

148

2020

158

133

133

138

150

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta