Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Tre fjärdedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, inom Gotlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2022 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

Gotlands län

7 925

2 069

527

111

10 632

Riket

985 667

317 383

77 657

18 465

1 399 172

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

Gotlands län

74,5

19,5

5,0

1,0

100

Riket

70,4

22,7

5,6

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter storleksklass.

           

Gotlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-         

Totalt        

2002

5 275

1 550

356

72

7 253

2003

5 300

1 581

360

72

7 313

2004

5 336

1 613

367

73

7 389

2005

5 485

1 631

377

74

7 567

2006

5 494

1 760

374

72

7 700

2007

5 656

1 801

393

69

7 919

2008

5 766

1 821

392

72

8 051

2009

5 914

1 839

396

73

8 222

2010

6 185

1 902

384

69

8 540

2011

7 158

1 943

400

69

9 570

2012

7 290

2 012

398

70

9 770

2013

7 123

2 063

400

68

9 654

2014

7 197

2 107

403

73

9 780

2015

7 295

2 154

382

78

9 909

2016

7 464

2 138

383

81

10 066

2017

7 399

2 157

392

80

10 028

2018

7 417

2 227

401

79

10 124

2019

7 514

2 246

404

83

10 247

2020

7 776

2 014

479

98

10 367

2021

7 890

2 062

510

105

10 567

2022

7 925

2 069

527

111

10 632

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

2021

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

2022

985 667

317 383

77 657

18 465

1 399 172

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter storleksklass. Index år 2002=100

           

Gotlands län

År

Index år 2002=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2002

100

100

100

100

100

2003

100

102

101

100

101

2004

101

104

103

101

102

2005

104

105

106

103

104

2006

104

114

105

100

106

2007

107

116

110

96

109

2008

109

117

110

100

111

2009

112

119

111

101

113

2010

117

123

108

96

118

2011

136

125

112

96

132

2012

138

130

112

97

135

2013

135

133

112

94

133

2014

136

136

113

101

135

2015

138

139

107

108

137

2016

141

138

108

113

139

2017

140

139

110

111

138

2018

141

144

113

110

140

2019

142

145

113

115

141

2020

147

130

135

136

143

2021

150

133

143

146

146

2022

150

133

148

154

147

Riket

År

Index år 2002=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2002

100

100

100

100

100

2003

102

100

100

102

102

2004

104

101

100

101

103

2005

108

103

100

102

106

2006

108

108

102

104

108

2007

111

112

105

107

111

2008

113

115

109

109

113

2009

115

116

110

109

115

2010

114

119

110

107

115

2011

134

126

112

109

130

2012

134

131

115

111

132

2013

132

134

116

113

131

2014

136

137

118

114

135

2015

138

140

120

116

137

2016

141

141

122

119

139

2017

141

145

123

122

141

2018

142

150

125

124

142

2019

143

154

126

126

144

2020

151

135

131

132

146

2021

154

139

136

136

149

2022

157

143

140

145

152

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta