Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Tre fjärdedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, inom Gotlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2023 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

Gotlands län

7 971

2 096

522

111

10 700

Riket

998 440

320 581

77 948

18 646

1 415 615

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

Gotlands län

74,5

19,6

4,9

1,0

100

Riket

70,5

22,6

5,5

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2003-2023 efter storleksklass.

           

Gotlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

2003

5 300

1 581

360

72

7 313

2004

5 336

1 613

367

73

7 389

2005

5 485

1 631

377

74

7 567

2006

5 494

1 760

374

72

7 700

2007

5 656

1 801

393

69

7 919

2008

5 766

1 821

392

72

8 051

2009

5 914

1 839

396

73

8 222

2010

6 185

1 902

384

69

8 540

2011

7 158

1 943

400

69

9 570

2012

7 290

2 012

398

70

9 770

2013

7 123

2 063

400

68

9 654

2014

7 197

2 107

403

73

9 780

2015

7 295

2 154

382

78

9 909

2016

7 464

2 138

383

81

10 066

2017

7 399

2 157

392

80

10 028

2018

7 417

2 227

401

79

10 124

2019

7 514

2 246

404

83

10 247

2020

7 776

2 014

479

98

10 367

2021

7 890

2 062

510

105

10 567

2022

7 925

2 069

527

111

10 632

2023

7 971

2 096

522

111

10 700

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0          

 1-9        

 10-49    

 50-        

Totalt        

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

2021

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

2022

985 667

317 383

77 657

18 465

1 399 172

2023

998 440

320 581

77 948

18 646

1 415 615

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

           

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2023 efter storleksklass. Index år 2003=100

           

Gotlands län

År

Index år 2003=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2003

100

100

100

100

100

2004

101

102

102

101

101

2005

103

103

105

103

103

2006

104

111

104

100

105

2007

107

114

109

96

108

2008

109

115

109

100

110

2009

112

116

110

101

112

2010

117

120

107

96

117

2011

135

123

111

96

131

2012

138

127

111

97

134

2013

134

130

111

94

132

2014

136

133

112

101

134

2015

138

136

106

108

135

2016

141

135

106

113

138

2017

140

136

109

111

137

2018

140

141

111

110

138

2019

142

142

112

115

140

2020

147

127

133

136

142

2021

149

130

142

146

144

2022

150

131

146

154

145

2023

150

133

145

154

146

Riket

År

Index år 2003=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2003

100

100

100

100

100

2004

102

101

100

99

101

2005

105

103

100

101

104

2006

106

108

102

102

106

2007

109

112

105

105

109

2008

111

115

109

107

112

2009

112

116

110

107

113

2010

112

119

109

106

113

2011

131

126

111

107

128

2012

132

131

114

109

130

2013

129

134

115

111

129

2014

133

137

117

112

133

2015

135

140

119

115

135

2016

138

141

121

117

137

2017

138

145

123

120

138

2018

139

150

125

123

140

2019

140

154

125

125

142

2020

148

135

131

130

144

2021

151

139

135

134

147

2022

153

143

139

143

150

2023

155

144

140

144

152

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta