Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antalet arbetsställen med anställda i Gotlands län har ökat från 1 900 till 2 023 sedan 1998. Länets utveckling följer riksgenomsnittet.

Antal arbetsställen med anställda 1998-2023

År Gotlands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1998 1 900 282 002 0,7
1999 1 945 287 239 0,7
2000 2 000 291 803 0,7
2001 2 001 293 995 0,7
2002 1 978 290 477 0,7
2003 2 013 290 879 0,7
2004 2 053 293 235 0,7
2005 2 082 297 594 0,7
2006 2 206 310 448 0,7
2007 2 263 320 621 0,7
2008 2 285 329 117 0,7
2009 2 308 331 871 0,7
2010 2 355 340 097 0,7
2011 2 412 355 356 0,7
2012 2 480 369 398 0,7
2013 2 531 376 892 0,7
2014 2 583 384 420 0,7
2015 2 614 392 114 0,7
2016 2 602 395 331 0,7
2017 2 629 406 898 0,6
2018 2 707 419 132 0,6
2019 2 733 427 133 0,6
2020 2 591 389 659 0,7
2021 2 677 402 611 0,7
2022 2 707 413 505 0,7
2023 2 729 417 175 0,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta