Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Av de exporterande företagen i Gotlands län 2019 hade 70,1 procent en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 81,2 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

110

664

22 520

85 648

250-999 Tkr

29

94

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

5

32

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

4

19

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

4

4

1 862

3 585

10-49 Mnkr

5

5

3 073

5 198

50-99 Mnkr

 

 

824

1 202

100 - Mnkr

 

 

1 404

1 782

Samtliga

157

818

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Gotlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

97

92

104

98

87

103

97

97

103

110

250-999 Tkr

23

12

18

17

16

17

17

23

25

29

1-1,9 Mnkr

4

8

7

9

5

7

5

3

3

5

2-4,9 Mnkr

3

4

4

6

8

9

10

5

5

4

5-9,9 Mnkr

2

6

3

2

3

1

1

2

2

4

10-49 Mnkr

7

3

5

4

5

7

6

7

7

5

50-99 Mnkr

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

100 - Mnkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

136

126

141

137

124

144

136

137

145

157

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

335

347

362

471

535

564

622

621

589

664

250-999 Tkr

68

62

69

79

74

77

89

89

89

94

1-1,9 Mnkr

17

19

16

15

18

19

19

24

25

32

2-4,9 Mnkr

19

15

10

15

13

14

7

9

19

19

5-9,9 Mnkr

6

7

6

4

7

8

11

10

6

4

10-49 Mnkr

5

3

2

3

2

1

2

1

3

5

50-99 Mnkr

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

100 - Mnkr

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Samtliga

451

453

466

587

649

683

750

755

732

818

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta