Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Av de exporterande företagen i Gotlands län 2022 hade 75,7 procent en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 80 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2021

         

Omsättning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

131

779

25 274

101 721

250-999 Tkr

21

126

7 457

17 595

1-1,9 Mnkr

5

26

2 978

6 820

2-4,9 Mnkr

7

20

3 377

6 722

5-9,9 Mnkr

3

12

2 015

3 891

10-49 Mnkr

5

8

3 387

5 814

50-99 Mnkr

1

 

973

1 461

100 - Mnkr

 

3

1 641

2 214

Samtliga

173

974

47 102

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2013-2022

                     

Gotlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

98

87

103

97

97

103

110

120

145

131

250-999 Tkr

17

16

17

17

23

25

29

35

29

21

1-1,9 Mnkr

9

5

7

5

3

3

5

5

7

5

2-4,9 Mnkr

6

8

9

10

5

5

4

4

6

7

5-9,9 Mnkr

2

3

1

1

2

2

4

2

 

3

10-49 Mnkr

4

5

7

6

7

7

5

5

6

5

50-99 Mnkr

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

100 - Mnkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

137

124

144

136

137

145

157

171

194

173

Omsättning

Importföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

471

535

564

622

621

589

664

658

744

779

250-999 Tkr

79

74

77

89

89

89

94

104

114

126

1-1,9 Mnkr

15

18

19

19

24

25

32

28

28

26

2-4,9 Mnkr

15

13

14

7

9

19

19

14

18

20

5-9,9 Mnkr

4

7

8

11

10

6

4

6

5

12

10-49 Mnkr

3

2

1

2

1

3

5

5

8

8

50-99 Mnkr

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

100 - Mnkr

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

Samtliga

587

649

683

750

755

732

818

816

920

974

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

25 274

250-999 Tkr

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

7 457

1-1,9 Mnkr

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2 978

2-4,9 Mnkr

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

3 377

5-9,9 Mnkr

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

2 015

10-49 Mnkr

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

3 387

50-99 Mnkr

658

713

730

731

726

796

824

847

875

973

100 - Mnkr

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

1 641

Samtliga

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

47 102

Omsättning

Importföretag

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

101 721

250-999 Tkr

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

17 595

1-1,9 Mnkr

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

6 820

2-4,9 Mnkr

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

6 722

5-9,9 Mnkr

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

3 891

10-49 Mnkr

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

5 423

5 814

50-99 Mnkr

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

1 355

1 461

100 - Mnkr

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

1 869

2 214

Samtliga

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

136 835

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta