Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Gotland

2 643

1 663

6 006

10 312

Gotlands län

2 643

1 663

6 006

10 312

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Gotland

25,6

16,1

58,2

100

Gotlands län

25,6

16,1

58,2

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

         

Gotlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

2 313

899

3 128

6 340

2001

2 306

933

3 221

6 460

2002

2 255

981

3 300

6 536

2003

2 339

1 030

3 397

6 766

2004

2 277

1 080

3 531

6 888

2005

2 279

1 142

3 764

7 185

2006

2 399

1 211

3 944

7 554

2007

2 394

1 259

4 138

7 791

2008

2 377

1 280

4 284

7 941

2009

2 358

1 342

4 427

8 127

2010

2 550

1 367

4 365

8 282

2011

2 750

1 489

5 050

9 289

2012

2 876

1 518

5 247

9 641

2013

2 785

1 497

5 295

9 577

2014

2 775

1 527

5 404

9 706

2015

2 760

1 592

5 471

9 823

2016

2 733

1 643

5 613

9 989

2017

2 694

1 598

5 665

9 957

2018

2 667

1 626

5 760

10 053

2019

2 655

1 636

5 891

10 182

2020

2 643

1 663

6 006

10 312

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Gotlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

100

104

103

102

2002

97

109

105

103

2003

101

115

109

107

2004

98

120

113

109

2005

99

127

120

113

2006

104

135

126

119

2007

104

140

132

123

2008

103

142

137

125

2009

102

149

142

128

2010

110

152

140

131

2011

119

166

161

147

2012

124

169

168

152

2013

120

167

169

151

2014

120

170

173

153

2015

119

177

175

155

2016

118

183

179

158

2017

116

178

181

157

2018

115

181

184

159

2019

115

182

188

161

2020

114

185

192

163

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104

106

107

2003

119

106

109

110

2004

119

109

112

113

2005

129

113

116

118

2006

141

117

121

124

2007

143

121

125

128

2008

141

121

130

131

2009

138

123

133

133

2010

141

124

131

132

2011

163

135

149

149

2012

169

136

152

153

2013

162

136

153

152

2014

169

139

157

156

2015

170

142

159

159

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

168

147

169

165

2019

167

149

171

167

2020

167

152

175

170

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta