Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Gotland

2 588

1 711

6 279

10 578

Gotlands län

2 588

1 711

6 279

10 578

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Gotland

24,5

16,2

59,4

100

Gotlands län

24,5

16,2

59,4

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Gotlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2002

2 255

981

3 300

6 536

2003

2 339

1 030

3 397

6 766

2004

2 277

1 080

3 531

6 888

2005

2 279

1 142

3 764

7 185

2006

2 399

1 211

3 944

7 554

2007

2 394

1 259

4 138

7 791

2008

2 377

1 280

4 284

7 941

2009

2 358

1 342

4 427

8 127

2010

2 550

1 367

4 365

8 282

2011

2 750

1 489

5 050

9 289

2012

2 876

1 518

5 247

9 641

2013

2 785

1 497

5 295

9 577

2014

2 775

1 527

5 404

9 706

2015

2 760

1 592

5 471

9 823

2016

2 733

1 643

5 613

9 989

2017

2 694

1 598

5 665

9 957

2018

2 667

1 626

5 760

10 053

2019

2 655

1 636

5 891

10 182

2020

2 643

1 663

6 006

10 312

2021

2 620

1 709

6 186

10 515

2022

2 588

1 711

6 279

10 578

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp. Index år 2002=100

         

Gotlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

105

103

104

2004

101

110

107

105

2005

101

116

114

110

2006

106

123

120

116

2007

106

128

125

119

2008

105

130

130

121

2009

105

137

134

124

2010

113

139

132

127

2011

122

152

153

142

2012

128

155

159

148

2013

124

153

160

147

2014

123

156

164

149

2015

122

162

166

150

2016

121

167

170

153

2017

119

163

172

152

2018

118

166

175

154

2019

118

167

179

156

2020

117

170

182

158

2021

116

174

187

161

2022

115

174

190

162

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

102

103

103

2004

106

104

106

106

2005

115

108

110

111

2006

126

112

114

116

2007

128

116

119

120

2008

126

116

123

123

2009

123

118

126

124

2010

126

119

124

124

2011

146

129

141

140

2012

151

131

144

143

2013

145

131

145

143

2014

151

133

148

146

2015

152

136

151

149

2016

152

140

154

152

2017

151

140

156

153

2018

151

141

159

155

2019

150

143

162

157

2020

150

146

165

159

2021

149

152

169

163

2022

148

157

173

166

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta