Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Gotlands län

Riket             

Gotlands län

Riket

Areella

2 557

240 758

24,0

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

644

64 011

6,0

4,5

Byggindustri

1 072

125 978

10,1

8,9

Handel

798

148 219

7,5

10,5

Hotell och restaurang

502

38 519

4,7

2,7

Transport och kommunikation

199

36 714

1,9

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

2 585

418 123

24,3

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

664

108 295

6,2

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

1 628

228 807

15,3

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

10 649

1 409 424

100

100

Näringsgren okänd

51

6 191

 

 

Totalt

10 700

1 415 615

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta