Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-10-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202101

567

567

202102

643

643

202103

1 018

1 018

202104

1 057

1 057

202105

1 329

1 329

202106

2 062

2 062

202107

3 413

3 413

202108

3 696

3 696

202109

5 552

5 552

202110

 

 

202111

 

 

202112

 

 

2021 Totalt

19 337

19 337

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202001

9 246

9 246

202002

9 646

9 646

202003

5 119

5 119

202004

0

0

202005

0

0

202006

473

473

202007

991

991

202008

939

939

202009

1 921

1 921

202010

1 938

1 938

202011

765

765

202012

546

546

2020 Totalt

31 584

31 584

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta