Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2022-11-28
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2021. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 616 921 1 537
Västerbottens län 367 879 1 246
Västra Götalands län 97 180 277
Hallands län 25 191 216
Västernorrlands län 55 139 194
Örebro län 41 132 173
Skåne län 55 112 167
Uppsala län 46 120 166
Östergötlands län 29 132 161
Gävleborgs län 27 83 110
Dalarnas län 22 57 79
Jämtlands län 32 32 64
Västmanlands län 14 38 52
Värmlands län 10 39 49
Jönköpings län 7 25 32
Södermanlands län 9 22 31
Kronobergs län 7 14 21
Blekinge län 6 15 21
Kalmar län 4 10 14
Gotlands län 4 9 13
Totalt 1 473 3 150 4 623

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta