Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2022. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 636 992 1 628
Västerbottens län 418 820 1 238
Västra Götalands län 92 184 276
Uppsala län 62 159 221
Hallands län 29 185 214
Östergötlands län 38 162 200
Skåne län 67 108 175
Västernorrlands län 63 103 166
Örebro län 30 127 157
Gävleborgs län 21 61 82
Jämtlands län 29 44 73
Dalarnas län 20 42 62
Västmanlands län 19 35 54
Södermanlands län 22 31 53
Jönköpings län 10 40 50
Värmlands län 7 24 31
Kronobergs län 11 15 26
Kalmar län 23 23
Gotlands län 6 11 17
Blekinge län 9 6 15
Totalt 1 589 3 172 4 761

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta