Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Statsbidrag för kulturmiljövår…

Statsbidrag för kulturmiljövård

Senast uppdaterad 2020-10-19
Förklaring

Det statliga stödet till kulturmiljövård fördelas av Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljövårdsanslaget används huvudsakligen till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Det används även till bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgärder. Den största delen av bidraget fördelas av Riksantikvarieämbetet till landets länsstyrelser som i sin tur beslutar om insatser regionalt. Ansvarig för statistiken är Kulturanalys.

PDF
Diagram nuläge
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2018* Kronor per invånare

Region Kronor per invånare
Stockholms län 8
Uppsala län 28
Södermanlands län 36
Östergötlands län 27
Jönköpings län 36
Kronobergs län 40
Kalmar län 59
Gotlands län 159
Blekinge län 53
Skåne län 12
Hallands län 30
Västra Götalands län 14
Värmlands län 32
Örebro län 37
Västmanlands län 42
Dalarnas län 48
Gävleborgs län 36
Västernorrlands län 33
Jämtlands län 67
Västerbottens län 33
Norrbottens län 36
Riket 24
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2009-2018*. Kronor per invånare

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
Stockholms län 7 6 6 6 5 7 7 8
Uppsala län 19 19 26 29 31 25 32 28
Södermanlands län 31 32 32 30 24 27 33 36
Östergötlands län 27 24 26 28 24 26 30 27
Jönköpings län 38 36 37 34 29 29 31 36
Kronobergs län 51 45 47 55 40 36 37 40
Kalmar län 53 38 43 43 44 40 49 59
Gotlands län 122 129 140 124 124 121 159 159
Blekinge län 46 37 35 30 28 44 74 53
Skåne län 8 9 9 8 8 9 9 12
Hallands län 27 23 25 22 23 23 22 30
Västra Götalands län 15 12 12 12 12 13 13 14
Värmlands län 33 29 26 20 24 25 19 32
Örebro län 20 22 27 25 25 27 32 37
Västmanlands län 50 48 42 44 44 39 42 42
Dalarnas län 48 39 33 26 29 27 23 48
Gävleborgs län 27 30 28 30 32 28 31 36
Västernorrlands län 27 27 31 34 27 28 35 33
Jämtlands län 58 59 48 40 34 36 30 67
Västerbottens län 22 29 24 26 23 28 28 33
Norrbottens län 34 31 30 24 26 25 30 36
Riket 22 20 20 20 19 19 21 24
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2009-2018*. Kronor per invånare. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
Stockholms län 100 89 81 82 74 95 109 112
Uppsala län 100 105 137 156 168 136 171 153
Södermanlands län 100 101 103 97 78 86 107 117
Östergötlands län 100 89 95 101 87 97 109 100
Jönköpings län 100 95 97 90 77 77 81 95
Kronobergs län 100 88 92 108 78 71 71 77
Kalmar län 100 73 81 82 83 76 93 113
Gotlands län 100 106 114 102 101 99 130 130
Blekinge län 100 80 77 65 62 97 162 116
Skåne län 100 109 114 102 101 113 118 154
Hallands län 100 88 94 83 87 86 84 114
Västra Götalands län 100 78 82 80 80 88 87 94
Värmlands län 100 89 80 60 72 78 59 100
Örebro län 100 112 137 127 129 135 163 189
Västmanlands län 100 95 83 86 87 78 84 84
Dalarnas län 100 81 68 54 60 56 49 100
Gävleborgs län 100 109 104 111 117 104 115 130
Västernorrlands län 100 103 118 126 100 106 133 125
Jämtlands län 100 102 83 70 59 62 52 117
Västerbottens län 100 131 110 118 105 127 126 149
Norrbottens län 100 90 88 70 76 73 86 104
Riket 100 92 92 89 85 88 97 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta