Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2024-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2023-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

371

190

560

679

809

2 609

Arvidsjaur

958

562

1 357

1 504

1 732

6 113

Boden

4 477

2 764

6 553

6 870

7 279

27 943

Gällivare

2 841

1 418

4 350

4 283

4 438

17 330

Haparanda

1 455

793

1 729

2 252

2 948

9 177

Jokkmokk

700

334

1 038

1 224

1 432

4 728

Kalix

2 354

1 324

3 175

4 088

4 606

15 547

Kiruna

3 830

2 140

6 025

5 604

4 834

22 433

Luleå

12 903

9 488

20 543

19 488

16 930

79 352

Pajala

910

480

1 054

1 311

2 116

5 871

Piteå

7 243

4 016

10 045

10 606

10 434

42 344

Älvsbyn

1 290

701

1 718

1 927

2 147

7 783

Överkalix

411

229

619

776

1 127

3 162

Övertorneå

538

287

695

1 004

1 564

4 088

Norrbottens län

40 281

24 726

59 461

61 616

62 396

248 480

Riket

1 928 994

1 079 133

2 794 080

2 574 748

2 174 752

10 551 707

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

14,2

7,3

21,5

26,0

31,0

100

Arvidsjaur

15,7

9,2

22,2

24,6

28,3

100

Boden

16,0

9,9

23,5

24,6

26,0

100

Gällivare

16,4

8,2

25,1

24,7

25,6

100

Haparanda

15,9

8,6

18,8

24,5

32,1

100

Jokkmokk

14,8

7,1

22,0

25,9

30,3

100

Kalix

15,1

8,5

20,4

26,3

29,6

100

Kiruna

17,1

9,5

26,9

25,0

21,5

100

Luleå

16,3

12,0

25,9

24,6

21,3

100

Pajala

15,5

8,2

18,0

22,3

36,0

100

Piteå

17,1

9,5

23,7

25,0

24,6

100

Älvsbyn

16,6

9,0

22,1

24,8

27,6

100

Överkalix

13,0

7,2

19,6

24,5

35,6

100

Övertorneå

13,2

7,0

17,0

24,6

38,3

100

Norrbottens län

16,2

10,0

23,9

24,8

25,1

100

Riket

18,3

10,2

26,5

24,4

20,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta