Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-20
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket         

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

1 124

13 507

240 758

44,8

35,4

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

145

1 959

64 011

5,8

5,1

4,5

Byggindustri

216

3 331

125 978

8,6

8,7

8,9

Handel

157

2 906

148 219

6,3

7,6

10,5

Hotell och restaurang

52

973

38 519

2,1

2,5

2,7

Transport och kommunikation

70

952

36 714

2,8

2,5

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

412

7 998

418 123

16,4

21,0

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

120

2 267

108 295

4,8

5,9

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

213

4 278

228 807

8,5

11,2

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

2 509

38 171

1 409 424

100

100

100

Näringsgren okänd

9

93

6 191

 

 

 

Totalt

2 518

38 264

1 415 615

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta