Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 637 personer i Norrbottens län, 2,1 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2022 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

3

 

3

650

0,5

Arvidsjaur

 

3

 

 

3

1 368

0,2

Boden

0

6

22

3

31

5 526

0,6

Gällivare

 

16

6

 

22

4 315

0,5

Haparanda

 

0

3

 

3

1 830

0,2

Jokkmokk

 

 

0

 

0

1 072

0,0

Kalix

8

 

8

 

16

3 319

0,5

Kiruna

 

3

12

 

15

5 731

0,3

Luleå

13

33

234

157

437

21 706

2,0

Pajala

 

 

0

 

0

1 152

0,0

Piteå

0

11

45

3

59

9 205

0,6

Älvsbyn

 

0

0

0

0

1 575

0,0

Överkalix

 

 

0

 

0

627

0,0

Övertorneå

 

 

0

 

0

792

0,0

Norrbottens län

21

72

333

163

589

58 868

1,0

Riket

4 949

8 028

50 425

5 830

69 232

2 531 663

2,7

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

12

 

12

822

1,5

Arvidsjaur

 

3

3

3

9

1 567

0,6

Boden

3

15

103

8

129

6 144

2,1

Gällivare

 

28

12

4

44

5 227

0,8

Haparanda

 

6

0

 

6

1 861

0,3

Jokkmokk

 

0

7

 

7

1 132

0,6

Kalix

26

 

45

4

75

3 685

2,0

Kiruna

0

19

71

9

99

7 073

1,4

Luleå

46

138

949

334

1 467

23 837

6,2

Pajala

 

 

6

3

9

1 443

0,6

Piteå

0

45

128

9

182

10 094

1,8

Älvsbyn

 

3

0

 

3

1 677

0,2

Överkalix

 

3

 

 

3

820

0,4

Övertorneå

 

 

3

 

3

922

0,3

Norrbottens län

75

260

1 339

374

2 048

66 304

3,1

Riket

11 937

23 884

138 942

14 003

188 766

2 720 185

6,9

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

15

0

15

1 472

1,0

Arvidsjaur

0

6

3

3

12

2 935

0,4

Boden

3

21

125

11

160

11 670

1,4

Gällivare

0

44

18

4

66

9 542

0,7

Haparanda

0

6

3

0

9

3 691

0,2

Jokkmokk

0

0

7

0

7

2 204

0,3

Kalix

34

0

53

4

91

7 004

1,3

Kiruna

0

22

83

9

114

12 804

0,9

Luleå

59

171

1 183

491

1 904

45 543

4,2

Pajala

0

0

6

3

9

2 595

0,3

Piteå

0

56

173

12

241

19 299

1,2

Älvsbyn

0

3

0

0

3

3 252

0,1

Överkalix

0

3

0

0

3

1 447

0,2

Övertorneå

0

0

3

0

3

1 714

0,2

Norrbottens län

96

332

1 672

537

2 637

125 172

2,1

Riket

16 886

31 912

189 367

19 833

257 998

5 251 848

4,9

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta