Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 661 personer i Norrbottens län, 2,2 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2021 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

 

646

0,0

Arvidsjaur

 

0

 

 

0

1 360

0,0

Boden

0

3

21

0

24

5 288

0,5

Gällivare

 

15

0

 

15

4 282

0,4

Haparanda

 

0

0

 

0

1 724

0,0

Jokkmokk

 

 

0

 

0

1 106

0,0

Kalix

7

 

10

 

17

3 303

0,5

Kiruna

 

0

13

 

13

5 679

0,2

Luleå

19

41

241

170

471

20 992

2,2

Pajala

 

 

0

 

0

1 173

0,0

Piteå

 

13

43

 

56

9 022

0,6

Älvsbyn

 

0

 

0

0

1 572

0,0

Överkalix

 

 

 

 

 

654

0,0

Övertorneå

 

 

0

 

0

810

0,0

Norrbottens län

26

72

328

170

596

57 611

1,0

Riket

4 564

7 707

45 518

5 794

63 583

2 458 942

2,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

0

 

0

777

0,0

Arvidsjaur

 

3

0

0

3

1 299

0,2

Boden

0

13

103

11

127

6 232

2,0

Gällivare

 

19

9

4

32

5 434

0,6

Haparanda

 

3

0

4

7

1 706

0,4

Jokkmokk

 

0

0

 

0

1 167

0,0

Kalix

22

0

40

0

62

3 505

1,8

Kiruna

0

19

65

9

93

7 202

1,3

Luleå

96

153

980

314

1 543

23 426

6,6

Pajala

0

 

0

0

0

1 483

0,0

Piteå

0

46

136

9

191

9 888

1,9

Älvsbyn

 

3

4

 

7

1 577

0,4

Överkalix

 

0

 

 

0

816

0,0

Övertorneå

 

0

0

 

0

930

0,0

Norrbottens län

118

259

1 337

351

2 065

65 442

3,2

Riket

11 571

22 923

129 240

13 599

177 333

2 645 237

6,7

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

0

0

0

1 423

0,0

Arvidsjaur

0

3

0

0

3

2 659

0,1

Boden

0

16

124

11

151

11 520

1,3

Gällivare

0

34

9

4

47

9 716

0,5

Haparanda

0

3

0

4

7

3 430

0,2

Jokkmokk

0

0

0

0

0

2 273

0,0

Kalix

29

0

50

0

79

6 808

1,2

Kiruna

0

19

78

9

106

12 881

0,8

Luleå

115

194

1 221

484

2 014

44 418

4,5

Pajala

0

0

0

0

0

2 656

0,0

Piteå

0

59

179

9

247

18 910

1,3

Älvsbyn

0

3

4

0

7

3 149

0,2

Överkalix

0

0

0

0

0

1 470

0,0

Övertorneå

0

0

0

0

0

1 740

0,0

Norrbottens län

144

331

1 665

521

2 661

123 053

2,2

Riket

16 135

30 630

174 758

19 393

240 916

5 104 179

4,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta