Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2021 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

31

37

40

Jordbruk, skogsbruk och fiske

26

22

24

Tillverkning och utvinning

18

22

31

Energiförsörjning; miljöverksamhet

17

35

43

Byggverksamhet

9

14

17

Handel

14

19

31

Transport och magasinering

11

18

25

Hotell- och restaurangverksamhet

17

22

24

Information och kommunikation

50

59

72

Finans- och försäkringsverksamhet

41

46

65

Fastighetsverksamhet

27

32

43

Företagstjänster

25

41

51

Offentlig förvaltning och försvar

57

64

72

Utbildning och forskning

70

65

65

Vård och omsorg; sociala tjänster

36

42

49

Personliga och kulturella tjänster

32

40

46

Okänd verksamhet

45

41

35

Icke förvärvsarbetande, Totalt

17

28

32

   i reguljär utbildning

29

48

48

   ej i reguljär utbildning

14

20

25

Totalt

28

35

42

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta