Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2024-03-25
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Andel av förvärvsarbetande november 2022 i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

       

Bransch

Kommun/Region

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Förvärvsarbetande totalt

31

37

46

Jordbruk, skogsbruk och fiske

22

22

25

Tillverkning och utvinning

20

23

32

Energiförsörjning; miljöverksamhet

17

38

44

Byggverksamhet

9

14

18

Handel

15

20

32

Transport och magasinering

13

18

25

Hotell- och restaurangverksamhet

16

24

25

Information och kommunikation

54

61

73

Finans- och försäkringsverksamhet

50

45

66

Fastighetsverksamhet

25

33

45

Företagstjänster

26

42

52

Offentlig förvaltning och försvar

61

65

73

Utbildning och forskning

66

65

65

Vård och omsorg; sociala tjänster

36

42

49

Personliga och kulturella tjänster

35

41

46

Okänd verksamhet

41

34

33

Icke förvärvsarbetande, Totalt

18

29

33

   i reguljär utbildning

45

62

58

   ej i reguljär utbildning

13

20

26

Totalt

29

36

43

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta