Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 2002-2022

             

År

Antal

Index 2002=100

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

2002

16

218

7 930

100

100

100

2003

15

195

8 237

94

89

104

2004

16

161

7 649

100

74

96

2005

6

128

6 784

38

59

86

2006

6

141

6 160

38

65

78

2007

2

129

5 791

13

59

73

2008

3

118

6 298

19

54

79

2009

12

156

7 638

75

72

96

2010

11

142

7 274

69

65

92

2011

9

150

6 958

56

69

88

2012

7

140

7 471

44

64

94

2013

12

122

7 701

75

56

97

2014

12

135

7 154

75

62

90

2015

9

139

6 426

56

64

81

2016

7

137

6 019

44

63

76

2017

10

138

6 394

63

63

81

2018

10

147

7 223

63

67

91

2019

6

126

7 358

38

58

93

2020

5

137

7 296

31

63

92

2021

3

100

6 463

19

46

82

2022

5

107

6 849

31

49

86

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta