Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Arbetsställen efter näringsgre…

Arbetsställen efter näringsgren och kommun

Senast uppdaterad 2023-12-20
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2023 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arjeplog

342

90

350

782

Arvidsjaur

623

150

493

1 266

Boden

1 302

457

1 921

3 680

Gällivare

957

438

1 210

2 605

Haparanda

374

205

661

1 240

Jokkmokk

519

228

548

1 295

Kalix

1 124

361

1 024

2 509

Kiruna

1 104

574

1 789

3 467

Luleå

2 652

1 245

6 625

10 522

Pajala

829

201

460

1 490

Piteå

2 185

844

3 117

6 146

Älvsbyn

614

257

536

1 407

Överkalix

380

97

258

735

Övertorneå

502

143

382

1 027

Norrbottens län

13 507

5 290

19 374

38 171

Riket

240 758

189 989

978 677

1 409 424

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

43,7

11,5

44,8

100

Arvidsjaur

49,2

11,8

38,9

100

Boden

35,4

12,4

52,2

100

Gällivare

36,7

16,8

46,4

100

Haparanda

30,2

16,5

53,3

100

Jokkmokk

40,1

17,6

42,3

100

Kalix

44,8

14,4

40,8

100

Kiruna

31,8

16,6

51,6

100

Luleå

25,2

11,8

63,0

100

Pajala

55,6

13,5

30,9

100

Piteå

35,6

13,7

50,7

100

Älvsbyn

43,6

18,3

38,1

100

Överkalix

51,7

13,2

35,1

100

Övertorneå

48,9

13,9

37,2

100

Norrbottens län

35,4

13,9

50,8

100

Riket

17,1

13,5

69,4

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp

         

Kalix kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2003

547

262

865

1 674

2004

547

263

863

1 673

2005

700

267

891

1 858

2006

896

276

889

2 061

2007

926

278

954

2 158

2008

952

286

948

2 186

2009

928

285

942

2 155

2010

938

285

909

2 132

2011

1 121

302

986

2 409

2012

1 173

328

991

2 492

2013

1 107

318

995

2 420

2014

1 172

327

968

2 467

2015

1 179

332

963

2 474

2016

1 166

334

963

2 463

2017

1 171

337

974

2 482

2018

1 161

348

986

2 495

2019

1 158

344

996

2 498

2020

1 145

351

992

2 488

2021

1 133

360

989

2 482

2022

1 128

355

1 012

2 495

2023

1 124

361

1 024

2 509

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

2023

240 758

189 989

978 677

1 409 424

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp. Index år 2003=100

         

Kalix kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

100

100

100

2005

128

102

103

111

2006

164

105

103

123

2007

169

106

110

129

2008

174

109

110

131

2009

170

109

109

129

2010

171

109

105

127

2011

205

115

114

144

2012

214

125

115

149

2013

202

121

115

145

2014

214

125

112

147

2015

216

127

111

148

2016

213

127

111

147

2017

214

129

113

148

2018

212

133

114

149

2019

212

131

115

149

2020

209

134

115

149

2021

207

137

114

148

2022

206

135

117

149

2023

205

138

118

150

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

103

103

102

2005

109

106

107

107

2006

119

110

111

113

2007

120

114

115

116

2008

119

113

120

119

2009

116

116

122

120

2010

119

116

121

120

2011

138

127

137

135

2012

143

128

139

139

2013

136

128

141

138

2014

143

130

144

142

2015

143

133

146

144

2016

143

137

150

147

2017

142

137

152

148

2018

142

138

155

150

2019

141

140

157

152

2020

141

143

160

154

2021

140

149

165

157

2022

139

154

168

161

2023

138

156

171

162

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta