Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Arbetsställen efter näringsgre…

Arbetsställen efter näringsgren och kommun

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arjeplog

355

89

344

788

Arvidsjaur

637

147

492

1 276

Boden

1 319

452

1 879

3 650

Gällivare

972

447

1 184

2 603

Haparanda

378

197

653

1 228

Jokkmokk

519

225

551

1 295

Kalix

1 128

355

1 012

2 495

Kiruna

1 115

562

1 752

3 429

Luleå

2 653

1 204

6 551

10 408

Pajala

843

211

456

1 510

Piteå

2 192

818

3 062

6 072

Älvsbyn

609

243

524

1 376

Överkalix

401

93

268

762

Övertorneå

514

144

382

1 040

Norrbottens län

13 635

5 187

19 110

37 932

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

45,1

11,3

43,7

100

Arvidsjaur

49,9

11,5

38,6

100

Boden

36,1

12,4

51,5

100

Gällivare

37,3

17,2

45,5

100

Haparanda

30,8

16,0

53,2

100

Jokkmokk

40,1

17,4

42,5

100

Kalix

45,2

14,2

40,6

100

Kiruna

32,5

16,4

51,1

100

Luleå

25,5

11,6

62,9

100

Pajala

55,8

14,0

30,2

100

Piteå

36,1

13,5

50,4

100

Älvsbyn

44,3

17,7

38,1

100

Överkalix

52,6

12,2

35,2

100

Övertorneå

49,4

13,8

36,7

100

Norrbottens län

35,9

13,7

50,4

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Kalix kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2002

524

255

845

1 624

2003

547

262

865

1 674

2004

547

263

863

1 673

2005

700

267

891

1 858

2006

896

276

889

2 061

2007

926

278

954

2 158

2008

952

286

948

2 186

2009

928

285

942

2 155

2010

938

285

909

2 132

2011

1 121

302

986

2 409

2012

1 173

328

991

2 492

2013

1 107

318

995

2 420

2014

1 172

327

968

2 467

2015

1 179

332

963

2 474

2016

1 166

334

963

2 463

2017

1 171

337

974

2 482

2018

1 161

348

986

2 495

2019

1 158

344

996

2 498

2020

1 145

351

992

2 488

2021

1 133

360

989

2 482

2022

1 128

355

1 012

2 495

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt     

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp. Index år 2002=100

         

Kalix kommun

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

103

102

103

2004

104

103

102

103

2005

134

105

105

114

2006

171

108

105

127

2007

177

109

113

133

2008

182

112

112

135

2009

177

112

111

133

2010

179

112

108

131

2011

214

118

117

148

2012

224

129

117

153

2013

211

125

118

149

2014

224

128

115

152

2015

225

130

114

152

2016

223

131

114

152

2017

223

132

115

153

2018

222

136

117

154

2019

221

135

118

154

2020

219

138

117

153

2021

216

141

117

153

2022

215

139

120

154

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

102

103

103

2004

106

104

106

106

2005

115

108

110

111

2006

126

112

114

116

2007

128

116

119

120

2008

126

116

123

123

2009

123

118

126

124

2010

126

119

124

124

2011

146

129

141

140

2012

151

131

144

143

2013

145

131

145

143

2014

151

133

148

146

2015

152

136

151

149

2016

152

140

154

152

2017

151

140

156

153

2018

151

141

159

155

2019

150

143

162

157

2020

150

146

165

159

2021

149

152

169

163

2022

148

157

173

166

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta