Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Anställda och egna företagare

Anställda och egna företagare

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2021

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 147 66 213 15,0 1 210 85,0
Arvidsjaur 233 125 358 13,5 2 301 86,5
Boden 729 375 1 104 9,6 10 416 90,4
Gällivare 504 330 834 8,6 8 882 91,4
Haparanda 288 148 436 12,7 2 994 87,3
Jokkmokk 345 102 447 19,7 1 826 80,3
Kalix 595 250 845 12,4 5 963 87,6
Kiruna 663 424 1 087 8,4 11 794 91,6
Luleå 1 666 1 281 2 947 6,6 41 471 93,4
Pajala 413 120 533 20,1 2 123 79,9
Piteå 1 108 700 1 808 9,6 17 102 90,4
Älvsbyn 269 170 439 13,9 2 710 86,1
Överkalix 186 62 248 16,9 1 222 83,1
Övertorneå 327 89 416 23,9 1 324 76,1
Norrbottens län 7 473 4 242 11 715 9,5 111 338 90,5
Riket 272 986 197 671 470 657 9,2 4 633 522 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta