Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Kalix kommun

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

6 655

1

1

7

27

33

12

18

Jordbruk, skogsbruk och fiske

235

0

0

6

32

34

11

15

Tillverkning och utvinning

1 040

0

1

7

34

39

12

6

Energiförsörjning; miljöverksamhet

60

0

0

8

42

33

8

8

Byggverksamhet

605

1

0

7

31

50

6

3

Handel

500

1

0

11

28

46

8

6

Transport och magasinering

270

0

0

13

43

31

6

6

Hotell- och restaurangverksamhet

120

0

8

4

29

38

13

4

Information och kommunikation

70

0

0

0

14

29

21

29

Finans- och försäkringsverksamhet

85

0

0

6

12

41

18

24

Fastighetsverksamhet

55

0

9

9

36

27

18

9

Företagstjänster

855

1

2

11

30

32

13

12

Offentlig förvaltning och försvar

500

0

0

4

19

21

23

34

Utbildning och forskning

605

0

0

2

13

13

16

55

Vård och omsorg; sociala tjänster

1 380

1

1

5

25

31

12

24

Personliga och kulturella tjänster

220

0

0

7

25

34

11

20

Okänd verksamhet

55

0

0

9

27

18

18

27

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 445

5

4

21

31

22

9

8

   i reguljär utbildning

275

4

7

16

13

29

18

11

   ej i reguljär utbildning

1 170

5

3

22

35

21

7

7

Totalt

8 100

1

2

9

28

31

12

16

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

7 108 845

4

3

9

17

25

16

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 625

2

1

12

27

33

13

11

Tillverkning och utvinning

523 470

1

1

9

24

32

13

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

52 880

0

1

6

21

28

18

25

Byggverksamhet

348 645

4

1

10

26

43

9

7

Handel

547 290

1

1

8

18

41

16

15

Transport och magasinering

215 645

2

2

11

26

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

144 065

5

7

12

18

33

15

9

Information och kommunikation

223 965

2

0

2

5

17

24

48

Finans- och försäkringsverksamhet

98 345

1

0

2

7

25

19

46

Fastighetsverksamhet

76 270

1

1

7

21

26

20

23

Företagstjänster

586 245

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

310 110

0

0

2

9

15

23

50

Utbildning och forskning

516 205

1

1

3

10

16

15

50

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 560

1

1

5

19

25

14

35

Personliga och kulturella tjänster

198 025

1

2

7

14

29

18

27

Okänd verksamhet

39 785

2

7

11

22

23

16

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 205 360

8

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

352 215

5

6

9

8

24

30

18

   ej i reguljär utbildning

853 140

9

6

17

22

19

12

14

Totalt

8 314 205

4

4

10

17

25

16

23

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta