Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2024-03-25
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Kalix kommun

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

6 743

1

1

7

26

34

12

19

Jordbruk, skogsbruk och fiske

216

0

0

7

32

41

8

14

Tillverkning och utvinning

1 064

0

1

7

33

40

12

8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

53

0

0

8

30

40

8

9

Byggverksamhet

631

1

0

7

30

52

6

3

Handel

510

0

1

9

27

47

9

6

Transport och magasinering

255

0

1

13

41

31

6

7

Hotell- och restaurangverksamhet

127

2

9

7

30

39

11

5

Information och kommunikation

70

0

0

0

14

34

24

30

Finans- och försäkringsverksamhet

80

0

0

4

9

36

24

26

Fastighetsverksamhet

57

0

9

5

37

30

12

12

Företagstjänster

908

2

2

10

28

32

12

14

Offentlig förvaltning och försvar

461

0

0

5

15

20

24

36

Utbildning och forskning

650

0

0

2

14

16

16

50

Vård och omsorg; sociala tjänster

1 358

1

2

6

25

30

11

25

Personliga och kulturella tjänster

225

1

1

8

22

32

12

23

Okänd verksamhet

78

5

0

10

27

13

21

21

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 293

6

4

20

31

21

11

7

   i reguljär utbildning

169

0

2

16

7

27

32

13

   ej i reguljär utbildning

1 125

7

5

20

34

20

8

6

Totalt

8 036

2

2

9

27

32

12

17

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 837 222

2

2

6

16

28

16

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

56 981

2

1

11

25

34

13

12

Tillverkning och utvinning

533 702

1

1

9

23

33

14

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

53 451

0

1

6

19

28

19

26

Byggverksamhet

362 024

4

1

9

25

43

10

8

Handel

557 032

1

1

8

17

40

16

15

Transport och magasinering

214 418

2

3

10

25

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

154 051

5

7

12

18

32

16

10

Information och kommunikation

238 720

2

0

2

5

16

24

49

Finans- och försäkringsverksamhet

103 380

1

0

2

6

24

19

47

Fastighetsverksamhet

77 756

1

1

7

20

26

21

24

Företagstjänster

620 509

2

2

6

12

23

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

321 498

0

0

2

8

15

23

50

Utbildning och forskning

517 957

1

1

3

10

16

15

51

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 914

1

2

4

18

24

14

35

Personliga och kulturella tjänster

199 825

1

2

7

14

29

19

28

Okänd verksamhet

67 004

10

4

12

19

21

14

20

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 105 252

9

6

14

17

20

18

15

   i reguljär utbildning

244 331

4

2

6

5

25

39

19

   ej i reguljär utbildning

860 924

10

7

17

21

19

12

14

Totalt

5 942 474

3

2

8

16

26

17

27

… = antal personer under fyra, redovisas ej

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta