Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2022 efter näringsgren (SNI 2007)

             

Näringsgren

Antal

Andel

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket         

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Areella

1 128

13 635

243 069

45,2

35,9

17,4

Tillverkning, gruvor, energi

141

1 929

63 475

5,7

5,1

4,6

Byggindustri

214

3 258

124 326

8,6

8,6

8,9

Handel

160

2 896

147 286

6,4

7,6

10,6

Hotell och restaurang

53

955

38 282

2,1

2,5

2,7

Transport och kommunikation

69

934

36 176

2,8

2,5

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

399

7 760

406 613

16,0

20,5

29,2

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

121

2 305

107 313

4,8

6,1

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

210

4 260

226 544

8,4

11,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

2 495

37 932

1 393 084

100

100

100

Näringsgren okänd

9

85

6 088

 

 

 

Totalt

2 504

38 017

1 399 172

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta