Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2022 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Arvika 2 5 2 1 0 0 10
Eda 6 0 0 0 0 0 6
Filipstad 1 0 0 0 0 0 1
Forshaga 3 2 0 0 0 0 5
Grums 2 1 0 0 0 0 3
Hagfors 3 1 0 0 0 0 4
Hammarö 3 0 1 1 0 0 5
Karlstad 47 10 4 2 1 0 64
Kil 4 3 1 0 0 0 8
Kristinehamn 12 1 2 0 0 0 15
Munkfors 0 0 0 0 0 0 0
Storfors 2 0 0 0 0 1 3
Sunne 1 1 1 0 0 0 3
Säffle 5 2 0 0 0 0 7
Torsby 3 0 1 0 0 0 4
Årjäng 2 2 0 0 0 0 4
Värmlands län 96 28 12 4 1 1 142
Riket 4 978 1 089 387 262 102 31 6 849
Antal företagskonkurser 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 12 12 15 17 8 12 15 15 11 8 10
Eda 3 4 11 3 5 6 5 4 8 4 6
Filipstad 4 8 4 4 5 3 3 9 6 5 1
Forshaga 4 3 5 4 5 6 9 7 2 2 5
Grums 12 3 4 4 4 3 6 5 3 11 3
Hagfors 5 9 4 12 8 11 3 5 4 3 4
Hammarö 5 8 7 5 4 6 12 6 11 4 5
Karlstad 68 70 79 52 68 37 50 53 68 60 64
Kil 6 5 9 5 3 2 5 3 5 3 8
Kristinehamn 19 15 20 22 24 10 17 16 20 14 15
Munkfors 3 2 6 1 1 0 0 0 1 1 0
Storfors 3 2 3 4 4 4 1 0 2 5 3
Sunne 9 10 5 9 10 7 13 9 3 4 3
Säffle 7 8 7 8 12 8 15 9 8 9 7
Torsby 10 5 5 10 6 11 6 9 7 8 4
Årjäng 13 12 7 5 9 9 10 6 10 4 4
Värmlands län 183 176 191 165 176 135 170 156 169 145 142
Riket 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463 6 849
Utveckling av företagskonkurser 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 100 125 142 67 100 125 125 92 67 83
Eda 100 133 367 100 167 200 167 133 267 133 200
Filipstad 100 200 100 100 125 75 75 225 150 125 25
Forshaga 100 75 125 100 125 150 225 175 50 50 125
Grums 100 25 33 33 33 25 50 42 25 92 25
Hagfors 100 180 80 240 160 220 60 100 80 60 80
Hammarö 100 160 140 100 80 120 240 120 220 80 100
Karlstad 100 103 116 76 100 54 74 78 100 88 94
Kil 100 83 150 83 50 33 83 50 83 50 133
Kristinehamn 100 79 105 116 126 53 89 84 105 74 79
Munkfors 100 67 200 33 33 0 0 0 33 33 0
Storfors 100 67 100 133 133 133 33 0 67 167 100
Sunne 100 111 56 100 111 78 144 100 33 44 33
Säffle 100 114 100 114 171 114 214 129 114 129 100
Torsby 100 50 50 100 60 110 60 90 70 80 40
Årjäng 100 92 54 38 69 69 77 46 77 31 31
Värmlands län 100 96 104 90 96 74 93 85 92 79 78
Riket 100 103 96 86 81 86 97 98 98 87 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta