Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 2002-2022

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2002=100

Värmlands län

Riket

Värmlands län

Riket

2002

182

7 930

100

100

2003

201

8 237

110

104

2004

180

7 649

99

96

2005

167

6 784

92

86

2006

122

6 160

67

78

2007

138

5 791

76

73

2008

184

6 298

101

79

2009

182

7 638

100

96

2010

174

7 274

96

92

2011

181

6 958

99

88

2012

183

7 471

101

94

2013

176

7 701

97

97

2014

191

7 159

105

90

2015

165

6 563

91

83

2016

176

6 019

97

76

2017

135

6 394

74

81

2018

170

7 223

93

91

2019

156

7 358

86

93

2020

169

7 296

93

92

2021

146

6 463

80

82

2022

142

6 849

78

86

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta