Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2024-01-22
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2023

Kommun/Region Totalt
Arvika 8
Eda 7
Filipstad 7
Forshaga 8
Grums 6
Hagfors 4
Hammarö 7
Karlstad 83
Kil 5
Kristinehamn 17
Munkfors ..
Storfors 4
Sunne 14
Säffle 4
Torsby 9
Årjäng ..
Värmlands län 186
Riket 8 858
Antal företagskonkurser 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 12 15 17 8 12 15 15 11 8 10 8
Eda 4 11 3 5 6 5 4 8 4 6 7
Filipstad 8 4 4 5 3 3 9 6 5 .. 7
Forshaga 3 5 4 5 6 9 7 .. .. 5 8
Grums 3 4 4 4 3 6 5 3 11 3 6
Hagfors 9 4 12 8 11 3 5 4 3 4 4
Hammarö 8 7 5 4 6 12 6 11 4 5 7
Karlstad 70 79 52 68 37 50 53 68 60 64 83
Kil 5 9 5 3 .. 5 3 5 3 8 5
Kristinehamn 15 20 22 24 10 17 16 20 14 15 17
Munkfors .. 6 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storfors .. 3 4 4 4 .. .. .. 5 3 4
Sunne 10 5 9 10 7 13 9 3 4 3 14
Säffle 8 7 8 12 8 15 9 8 9 7 4
Torsby 5 5 10 6 11 6 9 7 8 4 9
Årjäng 12 7 5 9 9 10 6 10 4 4 ..
Värmlands län 176 191 165 176 135 170 156 169 145 142 186
Riket 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463 6 849 8 858

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta