Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2024-01-24
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2022

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 2 330 395 161 125 76 19 3 106
Uppsala län 225 60 11 12 9 2 319
Södermanlands län 184 43 11 12 2 1 253
Östergötlands län 226 48 18 12 7 4 315
Jönköpings län 155 30 19 12 2 1 219
Kronobergs län 93 23 6 5 4 1 132
Kalmar län 95 41 10 6 2 0 154
Gotlands län 29 6 2 1 0 0 38
Blekinge län 64 20 11 2 2 0 99
Skåne län 860 184 88 46 21 6 1 205
Hallands län 145 44 14 11 1 0 215
Västra Götalands län 870 227 91 49 21 7 1 265
Värmlands län 128 34 10 6 8 0 186
Örebro län 155 47 21 14 1 0 238
Västmanlands län 148 39 12 6 3 1 209
Dalarnas län 122 37 13 4 3 1 180
Gävleborgs län 148 52 10 10 2 2 224
Västernorrlands län 108 25 13 7 2 0 155
Jämtlands län 53 19 6 1 1 1 81
Västerbottens län 91 35 10 9 2 0 147
Norrbottens län 87 25 10 4 2 0 128
Riket 6 316 1 434 547 354 171 46 8 868

Företagskonkurser 2003-2023 efter storleksklasser

               

Värmlands län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

2003

99

51

25

13

8

5

201

2004

90

64

13

10

3

0

180

2005

91

56

11

7

2

0

167

2006

58

42

16

5

1

0

122

2007

61

58

10

4

3

2

138

2008

80

65

17

15

4

3

184

2009

80

70

16

9

6

1

182

2010

84

61

16

5

6

2

174

2011

72

71

22

11

3

2

181

2012

82

71

19

10

1

0

183

2013

90

65

11

5

3

2

176

2014

88

59

21

15

7

1

191

2015

75

56

23

5

4

2

165

2016

83

67

14

8

2

2

176

2017

57

47

20

8

1

2

135

2018

83

61

12

8

5

1

170

2019

75

56

12

10

3

0

156

2020

81

62

14

7

5

0

169

2021

106

24

9

3

3

0

145

2022

96

28

12

4

1

1

142

2023

128

34

10

6

8

0

186

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

2019

3 708

2 400

698

349

156

47

7 358

2020

3 802

2 331

652

306

156

49

7 296

2021

4 811

1 043

312

191

89

17

6 463

2022

4 978

1 089

387

262

102

31

6 849

2023

6 316

1 434

547

354

171

46

8 868

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta