Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2022 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Värmlands län

Riket

Värmlands län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

4

67

2,8

1,0

Tillverkning, gruvor och energi

5

329

3,5

4,8

Byggindustri

26

1 262

18,3

18,4

Handel

39

1 498

27,5

21,9

Hotell o restaurang

26

660

18,3

9,6

Transport

5

325

3,5

4,7

Finansiell verksamhet

1

96

0,7

1,4

Fastighetsbolag, företagstjänster

18

1 296

12,7

18,9

Utbildning, hälso- och sjukvård

3

229

2,1

3,3

Samhälleliga o personliga tjänster

8

638

5,6

9,3

Uppgift saknas

7

449

4,9

6,6

Totalt

142

6 849

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2012-2022 efter näringsgren

 

                     

Värmlands län

Bransch

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

7

10

1

2

6

2

3

2

1

6

4

Tillverkning, gruvor och energi

13

6

22

15

15

14

11

12

14

10

5

Byggindustri

29

23

31

21

27

22

37

28

19

25

26

Handel

44

56

47

49

53

33

40

36

39

32

39

Hotell o restaurang

13

13

12

12

11

9

17

18

20

22

26

Transport

9

6

15

14

10

9

9

7

3

6

5

Finansiell verksamhet

3

2

3

1

5

0

1

2

2

0

1

Fastighetsbolag, företagstjänster

24

28

27

26

25

24

23

25

35

18

18

Utbildning, hälso- och sjukvård

5

4

1

7

4

2

3

5

4

5

3

Samhälleliga o personliga tjänster

15

16

17

10

11

8

10

13

21

11

8

Uppgift saknas

21

12

15

8

9

12

16

8

11

10

7

Totalt

183

176

191

165

176

135

170

156

169

145

142

Riket

 

Bransch

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

104

126

103

98

76

82

99

113

64

68

67

Tillverkning, gruvor och energi

490

497

460

416

376

355

385

398

387

316

329

Byggindustri

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

1 351

1 271

1 236

1 262

Handel

1641

1811

1601