Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2024-01-15
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2023 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Värmlands län

Riket

Värmlands län

Riket

Jord-, skogsbruk och fiske

..

67

..

0,8

Tillverkningsindustri m.fl.

17

404

9,3

4,6

Byggindustri

30

1 725

16,4

19,6

Handel med samt rep. av motorfordon

12

402

6,6

4,6

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

14

521

7,7

5,9

Detaljhandel utom med motordorfon

20

945

10,9

10,7

Transport och magasinering

..

406

..

4,6

Hotell- och logiverksamhet

3

34

1,6

0,4

Restaurang-, catering och barverksamhet

17

761

9,3

8,6

Information och kommunikation

6

397

3,3

4,5

Finans-, fastighets- och företagstjänster

36

1 770

19,7

20,1

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

18

808

9,8

9,2

Bransch ospecificerad

10

583

5,5

6,6

Totalt

183

8 823

100

100

Källa: Tillväxtanalys

Konkurser 2013-2023 efter näringsgren

 

                     

Värmlands län

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

10

..

..

6

..

3

..

..

6

4

..

Tillverkningsindustri m.fl.

6

22

15

15

14

11

12

14

10

5

17

Byggindustri

23

31

21

27

22

37

28

19

25

26

30

Handel med samt rep. av motorfordon

11

14

5

15

7

4

6

..

4

8

12

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

11

11

10

10

7

12

9

11

7

8

14

Detaljhandel utom med motordorfon

34

22

34

28

19

24

21

26

21

23

20

Transport och magasinering

6

15

14

10

9

9

7

3

6

5

..

Hotell- och logiverksamhet

3

..

..

..

..

4

..

..

..

..

3

Restaurang-, catering och barverksamhet

10

11

10

11

9

13

17

18

21

24

17

Information och kommunikation

6

4

3

7

..

..

3

7

3

4

6

Finans-, fastighets- och företagstjänster

30

30

27

30

24

24

27

37

18

19

36

Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster

14

14

14

8

9

12

15

18

13

7

18

Bransch ospecificerad

12

15

8

9

12

16

8

11

10

7

10

Totalt

176

189

161

176

132

169

153

164

144

140

183

Riket

 

Bransch

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jord-, skogsbruk och fiske

119

95

86

66

69

92

107

49

55

49

67

Tillverkningsindustri m.fl.

497

458

416

376

353

383

396

387

315

327

404

Byggindustri

1 277

1 259