Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2024-01-15
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 2003-2023

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2003=100

Värmlands län

Riket

Värmlands län

Riket

2003

201

8 237

100

100

2004

180

7 649

90

93

2005

167

6 784

83

82

2006

122

6 160

61

75

2007

138

5 791

69

70

2008

184

6 298

92

76

2009

182

7 638

91

93

2010

174

7 274

87

88

2011

181

6 958

90

84

2012

183

7 471

91

91

2013

176

7 701

88

93

2014

191

7 159

95

87

2015

165

6 563

82

80

2016

176

6 019

88

73

2017

135

6 394

67

78

2018

170

7 223

85

88

2019

156

7 358

78

89

2020

169

7 296

84

89

2021

146

6 463

73

78

2022

142

6 849

71

83

2023

186

8 858

93

108

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta