Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 091
Eda 1 160
Filipstad 1 380
Forshaga 1 827
Grums 2 868
Hagfors 1 437
Hammarö 1 990
Karlstad 2 254
Kil 1 587
Kristinehamn 1 505
Munkfors 2 338
Storfors 1 068
Sunne 1 384
Säffle 3 999
Torsby 3 000
Årjäng 1 539
Värmlands län 1 902
Riket 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 1 003 1 044 1 292 1 188 1 192 1 165 1 126 1 204 1 183 1 115 1 091
Eda 1 276 1 174 1 198 1 177 1 176 1 302 1 066 1 057 1 069 1 117 1 160
Filipstad 1 296 1 417 1 384 1 415 1 458 1 488 1 546 1 659 1 623 1 258 1 380
Forshaga 1 588 1 681 1 489 1 668 1 700 1 736 1 876 1 853 1 893 1 960 1 827
Grums 1 356 1 240 897 1 337 1 313 1 519 1 677 1 729 1 768 1 778 2 868
Hagfors 1 148 1 187 1 174 1 215 1 414 1 392 1 337 1 429 1 404 1 228 1 437
Hammarö 1 487 1 537 1 722 1 823 2 066 2 022 2 212 2 056 2 228 1 913 1 990
Karlstad 1 677 1 875 1 996 2 106 2 046 2 134 2 114 2 157 2 158 2 139 2 254
Kil 944 1 000 1 015 1 067 1 192 1 348 1 308 1 333 1 388 1 513 1 587
Kristinehamn 1 494 1 432 1 397 1 371 1 481 1 473 1 368 1 424 1 460 1 419 1 505
Munkfors 1 062 1 292 1 494 1 234 1 088 965 1 252 1 506 1 633 2 016 2 338
Storfors 796 725 788 781 836 1 025 938 988 1 113 1 023 1 068
Sunne 1 145 1 184 1 226 1 272 1 385 1 282 1 394 1 444 1 456 1 478 1 384
Säffle 2 648 2 637 2 447 2 592 1 678 1 923 1 892 2 342 2 646 4 024 3 999
Torsby 2 579 2 870 2 896 3 027 2 939 2 885 3 010 2 973 3 131 3 096 3 000
Årjäng 1 644 1 608 1 641 1 604 1 636 1 608 2 116 2 226 1 698 1 522 1 539
Värmlands län 1 446 1 494 1 504 1 555 1 537 1 579 1 639 1 711 1 741 1 787 1 902
Riket 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 104 129 118 119 116 112 120 118 111 109
Eda 100 92 94 92 92 102 84 83 84 88 91
Filipstad 100 109 107 109 113 115 119 128 125 97 107
Forshaga 100 106 94 105 107 109 118 117 119 123 115
Grums 100 91 66 99 97 112 124 128 130 131 211
Hagfors 100 103 102 106 123 121 116 124 122 107 125
Hammarö 100 103 116 123 139 136 149 138 150 129 134
Karlstad 100 112 119 126 122 127 126 129 129 128 134
Kil 100 106 108 113 126 143 139 141 147 160 168
Kristinehamn 100 96 94 92 99 99 92 95 98 95 101
Munkfors 100 122 141 116 102 91 118 142 154 190 220
Storfors 100 91 99 98 105 129 118 124 140 128 134
Sunne 100 103 107 111 121 112 122 126 127 129 121
Säffle 100 100 92 98 63 73 71 88 100 152 151
Torsby 100 111 112 117 114 112 117 115 121 120 116
Årjäng 100 98 100 98 100 98 129 135 103 93 94
Värmlands län 100 103 104 108 106 109 113 118 120 124 132
Riket 100 105 106 109 112 116 119 123 125 127 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta