Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 682
Eda 2 518
Filipstad 1 799
Forshaga 1 617
Grums 987
Hagfors 1 460
Hammarö 1 073
Karlstad 1 603
Kil 1 094
Kristinehamn 1 210
Munkfors 2 400
Storfors 1 568
Sunne 929
Säffle 1 639
Torsby 2 035
Årjäng 1 575
Värmlands län 1 574
Riket 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 964 1 126 1 506 2 234 4 245 3 724 2 734 2 138 1 733 1 840 1 682
Eda 2 336 2 308 2 710 3 749 7 912 5 162 4 174 2 895 2 855 2 613 2 518
Filipstad 5 946 6 355 5 932 5 882 8 812 7 262 5 614 3 957 2 243 2 157 1 799
Forshaga 1 863 2 644 2 753 3 204 5 470 5 704 3 256 1 887 1 950 1 794 1 617
Grums 3 164 3 368 3 569 5 321 8 069 7 068 5 233 3 909 2 053 1 159 987
Hagfors 2 110 2 094 2 248 3 825 6 048 4 775 2 730 1 748 1 728 2 267 1 460
Hammarö 1 941 2 068 2 093 2 688 4 074 3 835 2 678 2 116 805 572 1 073
Karlstad 1 464 1 324 1 568 1 648 3 524 3 058 2 519 2 140 1 676 1 635 1 603
Kil 1 970 1 808 2 150 2 886 4 752 3 797 2 591 1 847 1 147 1 238 1 094
Kristinehamn 1 356 1 388 2 103 2 717 4 007 3 177 2 681 2 104 1 500 1 524 1 210
Munkfors 5 755 6 145 6 658 8 307 12 921 11 226 6 843 2 903 2 200 2 355 2 400
Storfors 1 816 1 618 3 638 5 608 9 337 8 253 7 059 5 538 1 829 1 486 1 568
Sunne 1 944 2 268 2 427 3 010 5 189 3 882 3 674 2 721 1 773 1 359 929
Säffle 909 1 275 2 101 2 971 4 785 4 367 3 985 3 082 2 543 2 400 1 639
Torsby 2 237 2 207 2 449 3 289 6 009 5 599 4 622 3 589 2 464 2 447 2 035
Årjäng 2 019 2 076 3 216 3 718 6 777 5 437 3 657 2 629 2 151 2 148 1 575
Värmlands län 2 362 2 505 2 945 3 816 6 371 5 395 4 003 2 825 1 916 1 812 1 574
Riket 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 117 156 232 440 386 284 222 180 191 174
Eda 100 99 116 160 339 221 179 124 122 112 108
Filipstad 100 107 100 99 148 122 94 67 38 36 30
Forshaga 100 142 148 172 294 306 175 101 105 96 87
Grums 100 106 113 168 255 223 165 124 65 37 31
Hagfors 100 99 107 181 287 226 129 83 82 107 69
Hammarö 100 107 108 138 210 198 138 109 41 29 55
Karlstad 100 90 107 113 241 209 172 146 114 112 110
Kil 100 92 109 146 241 193 132 94 58 63 56
Kristinehamn 100 102 155 200 296 234 198 155 111 112 89
Munkfors 100 107 116 144 225 195 119 50 38 41 42
Storfors 100 89 200 309 514 454 389 305 101 82 86
Sunne 100 117 125 155 267 200 189 140 91 70 48
Säffle 100 140 231 327 526 480 438 339 280 264 180
Torsby 100 99 109 147 269 250 207 160 110 109 91
Årjäng 100 103 159 184 336 269 181 130 107 106 78
Värmlands län 100 106 125 162 270 228 169 120 81 77 67
Riket 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta