Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 733
Eda 2 855
Filipstad 2 243
Forshaga 1 950
Grums 2 053
Hagfors 1 728
Hammarö 805
Karlstad 1 676
Kil 1 147
Kristinehamn 1 500
Munkfors 2 200
Storfors 1 829
Sunne 1 773
Säffle 2 543
Torsby 2 464
Årjäng 2 151
Värmlands län 1 916
Riket 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 973 1 059 964 1 126 1 506 2 234 4 245 3 724 2 734 2 138 1 733
Eda 1 716 1 953 2 336 2 308 2 710 3 749 7 912 5 162 4 174 2 895 2 855
Filipstad 2 711 3 253 5 946 6 355 5 932 5 882 8 812 7 262 5 614 3 957 2 243
Forshaga 2 020 2 083 1 863 2 644 2 753 3 204 5 470 5 704 3 256 1 887 1 950
Grums 812 1 951 3 164 3 368 3 569 5 321 8 069 7 068 5 233 3 909 2 053
Hagfors 1 707 1 802 2 110 2 094 2 248 3 825 6 048 4 775 2 730 1 748 1 728
Hammarö 1 797 2 390 1 941 2 068 2 093 2 688 4 074 3 835 2 678 2 116 805
Karlstad 1 448 1 564 1 464 1 324 1 568 1 648 3 524 3 058 2 519 2 140 1 676
Kil 807 1 215 1 970 1 808 2 150 2 886 4 752 3 797 2 591 1 847 1 147
Kristinehamn 1 732 1 585 1 356 1 388 2 103 2 717 4 007 3 177 2 681 2 104 1 500
Munkfors 3 688 4 005 5 755 6 145 6 658 8 307 12 921 11 226 6 843 2 903 2 200
Storfors 2 346 2 356 1 816 1 618 3 638 5 608 9 337 8 253 7 059 5 538 1 829
Sunne 1 099 1 432 1 944 2 268 2 427 3 010 5 189 3 882 3 674 2 721 1 773
Säffle 833 993 909 1 275 2 101 2 971 4 785 4 367 3 985 3 082 2 543
Torsby 1 726 2 131 2 237 2 207 2 449 3 289 6 009 5 599 4 622 3 589 2 464
Årjäng 1 938 2 172 2 019 2 076 3 216 3 718 6 777 5 437 3 657 2 629 2 151
Värmlands län 1 710 1 997 2 362 2 505 2 945 3 816 6 371 5 395 4 003 2 825 1 916
Riket 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 109 99 116 155 230 436 383 281 220 178
Eda 100 114 136 134 158 218 461 301 243 169 166
Filipstad 100 120 219 234 219 217 325 268 207 146 83
Forshaga 100 103 92 131 136 159 271 282 161 93 97
Grums 100 240 390 415 440 655 994 870 644 481 253
Hagfors 100 106 124 123 132 224 354 280 160 102 101
Hammarö 100 133 108 115 116 150 227 213 149 118 45
Karlstad 100 108 101 91 108 114 243 211 174 148 116
Kil 100 151 244 224 266 358 589 470 321 229 142
Kristinehamn 100 92 78 80 121 157 231 183 155 122 87
Munkfors 100 109 156 167 181 225 350 304 186 79 60
Storfors 100 100 77 69 155 239 398 352 301 236 78
Sunne 100 130 177 206 221 274 472 353 334 248 161
Säffle 100 119 109 153 252 357 574 524 478 370 305
Torsby 100 123 130 128 142 191 348 324 268 208 143
Årjäng 100 112 104 107 166 192 350 281 189 136 111
Värmlands län 100 117 138 146 172 223 373 316 234 165 112
Riket 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta