Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 212
Eda 1 251
Filipstad 1 913
Forshaga 2 296
Grums 1 830
Hagfors 1 728
Hammarö 2 321
Karlstad 2 523
Kil 1 679
Kristinehamn 1 649
Munkfors 2 106
Storfors 1 057
Sunne 1 651
Säffle 4 249
Torsby 3 053
Årjäng 1 886
Värmlands län 2 025
Riket 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 1 044 1 292 1 188 1 192 1 165 1 126 1 204 1 183 1 115 1 091 1 212
Eda 1 174 1 198 1 177 1 176 1 302 1 066 1 057 1 069 1 117 1 160 1 251
Filipstad 1 417 1 384 1 415 1 458 1 488 1 546 1 659 1 623 1 258 1 380 1 913
Forshaga 1 681 1 489 1 668 1 700 1 736 1 876 1 853 1 893 1 960 1 827 2 296
Grums 1 240 897 1 337 1 313 1 519 1 677 1 729 1 768 1 778 2 868 1 830
Hagfors 1 187 1 174 1 215 1 414 1 392 1 337 1 429 1 404 1 228 1 437 1 728
Hammarö 1 537 1 722 1 823 2 066 2 022 2 212 2 056 2 228 1 913 1 990 2 321
Karlstad 1 875 1 996 2 106 2 046 2 134 2 114 2 157 2 158 2 139 2 254 2 523
Kil 1 000 1 015 1 067 1 192 1 348 1 308 1 333 1 388 1 513 1 587 1 679
Kristinehamn 1 432 1 397 1 371 1 481 1 473 1 368 1 424 1 460 1 419 1 505 1 649
Munkfors 1 292 1 494 1 234 1 088 965 1 252 1 506 1 633 2 016 2 338 2 106
Storfors 725 788 781 836 1 025 938 988 1 113 1 023 1 068 1 057
Sunne 1 184 1 226 1 272 1 385 1 282 1 394 1 444 1 456 1 478 1 384 1 651
Säffle 2 637 2 447 2 592 1 678 1 923 1 892 2 342 2 646 4 024 3 999 4 249
Torsby 2 870 2 896 3 027 2 939 2 885 3 010 2 973 3 131 3 096 3 000 3 053
Årjäng 1 608 1 641 1 604 1 636 1 608 2 116 2 226 1 698 1 522 1 539 1 886
Värmlands län 1 494 1 504 1 555 1 537 1 579 1 639 1 711 1 741 1 787 1 902 2 025
Riket 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 837 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 124 114 114 112 108 115 113 107 105 116
Eda 100 102 100 100 111 91 90 91 95 99 107
Filipstad 100 98 100 103 105 109 117 115 89 97 135
Forshaga 100 89 99 101 103 112 110 113 117 109 137
Grums 100 72 108 106 123 135 139 143 143 231 148
Hagfors 100 99 102 119 117 113 120 118 103 121 146
Hammarö 100 112 119 134 132 144 134 145 124 129 151
Karlstad 100 106 112 109 114 113 115 115 114 120 135
Kil 100 102 107 119 135 131 133 139 151 159 168
Kristinehamn 100 98 96 103 103 96 99 102 99 105 115
Munkfors 100 116 96 84 75 97 117 126 156 181 163
Storfors 100 109 108 115 141 129 136 154 141 147 146
Sunne 100 104 107 117 108 118 122 123 125 117 139
Säffle 100 93 98 64 73 72 89 100 153 152 161
Torsby 100 101 105 102 101 105 104 109 108 105 106
Årjäng 100 102 100 102 100 132 138 106 95 96 117
Värmlands län 100 101 104 103 106 110 115 117 120 127 136
Riket 100 101 104 107 111 114 118 119 121 124 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta