Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 1 115
Eda 1 117
Filipstad 1 258
Forshaga 1 960
Grums 1 778
Hagfors 1 228
Hammarö 1 913
Karlstad 2 139
Kil 1 513
Kristinehamn 1 419
Munkfors 2 016
Storfors 1 023
Sunne 1 478
Säffle 4 024
Torsby 3 096
Årjäng 1 522
Värmlands län 1 787
Riket 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 984 1 003 1 044 1 292 1 188 1 192 1 165 1 126 1 204 1 183 1 115
Eda 1 129 1 276 1 174 1 198 1 177 1 176 1 302 1 066 1 057 1 069 1 117
Filipstad 1 322 1 296 1 417 1 384 1 415 1 458 1 488 1 546 1 659 1 623 1 258
Forshaga 1 492 1 588 1 681 1 489 1 668 1 700 1 736 1 876 1 853 1 893 1 960
Grums 1 297 1 356 1 240 897 1 337 1 313 1 519 1 677 1 729 1 768 1 778
Hagfors 1 273 1 148 1 187 1 174 1 215 1 414 1 392 1 337 1 429 1 404 1 228
Hammarö 1 401 1 487 1 537 1 722 1 823 2 066 2 022 2 212 2 056 2 228 1 913
Karlstad 1 601 1 677 1 875 1 996 2 106 2 046 2 134 2 114 2 157 2 158 2 139
Kil 975 944 1 000 1 015 1 067 1 192 1 348 1 308 1 333 1 388 1 513
Kristinehamn 1 482 1 494 1 432 1 397 1 371 1 481 1 473 1 368 1 424 1 460 1 419
Munkfors 1 520 1 062 1 292 1 494 1 234 1 088 965 1 252 1 506 1 633 2 016
Storfors 773 796 725 788 781 836 1 025 938 988 1 113 1 023
Sunne 1 072 1 145 1 184 1 226 1 272 1 385 1 282 1 394 1 444 1 456 1 478
Säffle 1 192 2 648 2 637 2 447 2 592 1 678 1 923 1 892 2 342 2 646 4 024
Torsby 2 725 2 579 2 870 2 896 3 027 2 939 2 885 3 010 2 973 3 131 3 096
Årjäng 1 644 1 644 1 608 1 641 1 604 1 636 1 608 2 116 2 226 1 698 1 522
Värmlands län 1 368 1 446 1 494 1 504 1 555 1 537 1 579 1 639 1 711 1 741 1 787
Riket 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 102 106 131 121 121 118 114 122 120 113
Eda 100 113 104 106 104 104 115 94 94 95 99
Filipstad 100 98 107 105 107 110 113 117 125 123 95
Forshaga 100 106 113 100 112 114 116 126 124 127 131
Grums 100 105 96 69 103 101 117 129 133 136 137
Hagfors 100 90 93 92 95 111 109 105 112 110 96
Hammarö 100 106 110 123 130 147 144 158 147 159 137
Karlstad 100 105 117 125 132 128 133 132 135 135 134
Kil 100 97 103 104 109 122 138 134 137 142 155
Kristinehamn 100 101 97 94 93 100 99 92 96 98 96
Munkfors 100 70 85 98 81 72 63 82 99 107 133
Storfors 100 103 94 102 101 108 133 121 128 144 132
Sunne 100 107 110 114 119 129 120 130 135 136 138
Säffle 100 222 221 205 217 141 161 159 196 222 338
Torsby 100 95 105 106 111 108 106 110 109 115 114
Årjäng 100 100 98 100 98 100 98 129 135 103 93
Värmlands län 100 106 109 110 114 112 115 120 125 127 131
Riket 100 104 108 110 113 116 121 124 128 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta