Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 4 681
Eda 5 561
Filipstad 9 409
Forshaga 6 429
Grums 9 888
Hagfors 4 675
Hammarö 3 236
Karlstad 5 627
Kil 4 991
Kristinehamn 7 914
Munkfors 6 067
Storfors 7 178
Sunne 4 559
Säffle 5 382
Torsby 5 402
Årjäng 4 927
Värmlands län 5 995
Riket 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 3 833 3 634 4 028 4 076 4 212 4 278 4 530 4 999 4 877 4 941 4 681
Eda 3 199 4 133 4 280 4 655 4 342 5 393 4 701 5 052 5 927 5 647 5 561
Filipstad 4 132 4 699 5 025 6 206 6 921 8 207 8 886 10 198 9 910 9 275 9 409
Forshaga 3 168 3 901 3 685 3 939 3 920 4 192 5 286 5 130 5 340 5 741 6 429
Grums 4 315 4 358 4 803 4 859 5 116 5 368 5 706 6 905 8 041 9 133 9 888
Hagfors 3 533 3 695 3 673 3 781 3 966 4 195 4 580 4 945 4 924 5 020 4 675
Hammarö 2 925 2 762 2 671 2 832 2 930 2 718 2 513 2 505 2 749 3 106 3 236
Karlstad 4 331 4 579 4 723 5 104 4 966 5 197 5 343 5 402 5 407 5 593 5 627
Kil 2 617 3 040 2 921 3 193 3 702 3 961 3 936 4 800 5 193 4 694 4 991
Kristinehamn 3 702 3 900 3 896 4 413 4 410 4 853 5 451 6 981 8 113 8 147 7 914
Munkfors 3 044 4 113 5 640 5 112 3 335 3 543 3 574 4 551 4 694 4 712 6 067
Storfors 4 367 4 816 5 106 5 127 5 587 5 915 6 953 8 674 9 059 7 368 7 178
Sunne 2 011 2 299 2 212 2 460 3 180 2 988 3 400 3 354 3 562 4 032 4 559
Säffle 1 820 2 326 2 463 2 853 3 512 3 589 3 736 3 764 4 447 5 427 5 382
Torsby 2 978 3 257 3 989 3 884 4 396 5 391 5 186 5 454 5 285 6 064 5 402
Årjäng 2 216 2 157 2 268 2 888 2 703 2 507 3 538 3 559 3 825 4 732 4 927
Värmlands län 3 262 3 604 3 836 4 087 4 200 4 518 4 832 5 392 5 710 5 852 5 995
Riket 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 95 105 106 110 112 118 130 127 129 122
Eda 100 129 134 146 136 169 147 158 185 177 174
Filipstad 100 114 122 150 167 199 215 247 240 224 228
Forshaga 100 123 116 124 124 132 167 162 169 181 203
Grums 100 101 111 113 119 124 132 160 186 212 229
Hagfors 100 105 104 107 112 119 130 140 139 142 132
Hammarö 100 94 91 97 100 93 86 86 94 106 111
Karlstad 100 106 109 118 115 120 123 125 125 129 130
Kil 100 116 112 122 141 151 150 183 198 179 191
Kristinehamn 100 105 105 119 119 131 147 189 219 220 214
Munkfors 100 135 185 168 110 116 117 150 154 155 199
Storfors 100 110 117 117 128 135 159 199 207 169 164
Sunne 100 114 110 122 158 149 169 167 177 200 227
Säffle 100 128 135 157 193 197 205 207 244 298 296
Torsby 100 109 134 130 148 181 174 183 177 204 181
Årjäng 100 97 102 130 122 113 160 161 173 214 222
Värmlands län 100 110 118 125 129 139 148 165 175 179 184
Riket 100 104 107 113 117 123 131 138 142 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta