Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 4 877
Eda 5 927
Filipstad 9 910
Forshaga 5 340
Grums 8 041
Hagfors 4 924
Hammarö 2 749
Karlstad 5 407
Kil 5 193
Kristinehamn 8 113
Munkfors 4 694
Storfors 9 059
Sunne 3 562
Säffle 4 447
Torsby 5 285
Årjäng 3 825
Värmlands län 5 710
Riket 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 3 584 3 560 3 833 3 634 4 028 4 076 4 212 4 278 4 530 4 999 4 877
Eda 2 309 2 162 3 199 4 133 4 280 4 655 4 342 5 393 4 701 5 052 5 927
Filipstad 4 320 4 661 4 132 4 699 5 025 6 206 6 921 8 207 8 886 10 198 9 910
Forshaga 2 815 2 743 3 168 3 901 3 685 3 939 3 920 4 192 5 286 5 130 5 340
Grums 3 600 3 640 4 315 4 358 4 803 4 859 5 116 5 368 5 706 6 905 8 041
Hagfors 4 200 3 947 3 533 3 695 3 673 3 781 3 966 4 195 4 580 4 945 4 924
Hammarö 3 055 3 312 2 925 2 762 2 671 2 832 2 930 2 718 2 513 2 505 2 749
Karlstad 4 037 4 331 4 331 4 579 4 723 5 104 4 966 5 197 5 343 5 402 5 407
Kil 2 330 2 394 2 617 3 040 2 921 3 193 3 702 3 961 3 936 4 800 5 193
Kristinehamn 2 867 3 392 3 702 3 900 3 896 4 413 4 410 4 853 5 451 6 981 8 113
Munkfors 2 540 - 3 044 4 113 5 640 5 112 3 335 3 543 3 574 4 551 4 694
Storfors 5 997 5 108 4 367 4 816 5 106 5 127 5 587 5 915 6 953 8 674 9 059
Sunne 1 945 1 994 2 011 2 299 2 212 2 460 3 180 2 988 3 400 3 354 3 562
Säffle 1 843 1 679 1 820 2 326 2 463 2 853 3 512 3 589 3 736 3 764 4 447
Torsby 2 232 2 609 2 978 3 257 3 989 3 884 4 396 5 391 5 186 5 454 5 285
Årjäng 2 145 1 947 2 216 2 157 2 268 2 888 2 703 2 507 3 538 3 559 3 825
Värmlands län 3 114 3 165 3 262 3 604 3 836 4 087 4 200 4 518 4 832 5 392 5 710
Riket 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 99 107 101 112 114 118 119 126 139 136
Eda 100 94 139 179 185 202 188 234 204 219 257
Filipstad 100 108 96 109 116 144 160 190 206 236 229
Forshaga 100 97 113 139 131 140 139 149 188 182 190
Grums 100 101 120 121 133 135 142 149 158 192 223
Hagfors 100 94 84 88 87 90 94 100 109 118 117
Hammarö 100 108 96 90 87 93 96 89 82 82 90
Karlstad 100 107 107 113 117 126 123 129 132 134 134
Kil 100 103 112 130 125 137 159 170 169 206 223
Kristinehamn 100 118 129 136 136 154 154 169 190 243 283
Munkfors 100 . 120 162 222 201 131 139 141 179 185
Storfors 100 85 73 80 85 85 93 99 116 145 151
Sunne 100 103 103 118 114 126 163 154 175 172 183
Säffle 100 91 99 126 134 155 191 195 203 204 241
Torsby 100 117 133 146 179 174 197 242 232 244 237
Årjäng 100 91 103 101 106 135 126 117 165 166 178
Värmlands län 100 102 105 116 123 131 135 145 155 173 183
Riket 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta