Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 599
Eda 4 866
Filipstad 5 835
Forshaga 3 876
Grums 4 219
Hagfors 6 292
Hammarö 5 693
Karlstad 2 978
Kil 2 753
Kristinehamn 4 536
Munkfors 7 370
Storfors 2 497
Sunne 4 778
Säffle 6 501
Torsby 7 367
Årjäng 4 474
Värmlands län 4 664
Riket 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 4 537 1 144 1 226 1 234 1 202 1 268 1 270 1 316 1 285 557 599
Eda 6 713 4 774 4 663 4 920 4 886 5 324 5 319 5 140 5 241 4 682 4 866
Filipstad 5 652 5 230 5 738 5 704 5 728 5 863 5 852 5 960 5 944 5 616 5 835
Forshaga 3 391 3 183 3 573 3 529 3 707 3 642 3 955 4 076 4 272 3 938 3 876
Grums 4 230 3 964 4 283 4 679 6 518 4 455 4 713 4 926 4 522 3 601 4 219
Hagfors 5 696 5 929 5 890 5 836 6 299 5 981 5 717 6 540 6 840 5 618 6 292
Hammarö 4 865 5 028 4 756 5 347 5 037 5 282 4 715 4 599 4 295 4 032 5 693
Karlstad 5 138 5 391 6 110 6 212 6 207 6 665 6 904 6 994 5 433 2 768 2 978
Kil 3 395 3 692 3 533 3 050 3 462 3 228 3 249 3 376 3 455 2 602 2 753
Kristinehamn 4 258 4 712 4 683 4 476 4 863 4 831 5 244 4 801 5 329 4 549 4 536
Munkfors 5 486 6 883 7 381 6 712 6 846 7 040 7 289 6 575 6 784 6 290 7 370
Storfors 3 375 3 675 3 437 3 566 3 513 3 516 2 945 3 349 3 245 2 494 2 497
Sunne 3 811 3 395 3 451 3 604 3 913 4 481 4 664 4 840 5 226 4 452 4 778
Säffle 3 233 6 202 6 490 6 314 6 313 6 325 6 401 6 990 7 127 6 996 6 501
Torsby 6 549 6 607 6 698 7 753 7 857 7 445 7 559 8 417 8 298 7 367 7 367
Årjäng 4 697 5 013 5 135 4 610 4 773 4 775 5 179 5 245 5 089 4 222 4 474
Värmlands län 4 689 4 676 4 815 4 847 5 070 5 008 5 061 5 196 5 149 4 362 4 664
Riket 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 25 27 27 26 28 28 29 28 12 13
Eda 100 71 69 73 73 79 79 77 78 70 72
Filipstad 100 93 102 101 101 104 104 105 105 99 103
Forshaga 100 94 105 104 109 107 117 120 126 116 114
Grums 100 94 101 111 154 105 111 116 107 85 100
Hagfors 100 104 103 102 111 105 100 115 120 99 110
Hammarö 100 103 98 110 104 109 97 95 88 83 117
Karlstad 100 105 119 121 121 130 134 136 106 54 58
Kil 100 109 104 90 102 95 96 99 102 77 81
Kristinehamn 100 111 110 105 114 113 123 113 125 107 107
Munkfors 100 125 135 122 125 128 133 120 124 115 134
Storfors 100 109 102 106 104 104 87 99 96 74 74
Sunne 100 89 91 95 103 118 122 127 137 117 125
Säffle 100 192 201 195 195 196 198 216 220 216 201
Torsby 100 101 102 118 120 114 115 129 127 112 112
Årjäng 100 107 109 98 102 102 110 112 108 90 95
Värmlands län 100 100 103 103 108 107 108 111 110 93 99
Riket 100 98 90 92 91 91 93 92 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta