Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 683
Eda 5 613
Filipstad 6 173
Forshaga 4 426
Grums 4 522
Hagfors 6 396
Hammarö 4 202
Karlstad 3 918
Kil 2 496
Kristinehamn 4 920
Munkfors 6 464
Storfors 2 681
Sunne 4 746
Säffle 6 924
Torsby 7 905
Årjäng 4 568
Värmlands län 4 790
Riket 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 1 226 1 234 1 202 1 268 1 270 1 316 1 285 557 599 632 683
Eda 4 663 4 920 4 886 5 324 5 319 5 140 5 241 4 682 4 866 5 183 5 613
Filipstad 5 738 5 704 5 728 5 863 5 852 5 960 5 944 5 616 5 835 5 796 6 173
Forshaga 3 573 3 529 3 707 3 642 3 955 4 076 4 272 3 938 3 876 3 973 4 426
Grums 4 283 4 679 6 518 4 455 4 713 4 926 4 522 3 601 4 219 4 417 4 522
Hagfors 5 890 5 836 6 299 5 981 5 717 6 540 6 840 5 618 6 292 5 766 6 396
Hammarö 4 756 5 347 5 037 5 282 4 715 4 599 4 295 4 032 5 693 4 259 4 202
Karlstad 6 110 6 212 6 207 6 665 6 904 6 994 5 433 2 768 2 978 3 638 3 918
Kil 3 533 3 050 3 462 3 228 3 249 3 376 3 455 2 602 2 753 2 523 2 496
Kristinehamn 4 683 4 476 4 863 4 831 5 244 4 801 5 329 4 549 4 536 4 845 4 920
Munkfors 7 381 6 712 6 846 7 040 7 289 6 575 6 784 6 290 7 370 6 317 6 464
Storfors 3 437 3 566 3 513 3 516 2 945 3 349 3 245 2 494 2 497 2 627 2 681
Sunne 3 451 3 604 3 913 4 481 4 664 4 840 5 226 4 452 4 778 5 081 4 746
Säffle 6 490 6 314 6 313 6 325 6 401 6 990 7 127 6 996 6 501 6 224 6 924
Torsby 6 698 7 753 7 857 7 445 7 559 8 417 8 298 7 367 7 367 6 697 7 905
Årjäng 5 135 4 610 4 773 4 775 5 179 5 245 5 089 4 222 4 474 4 420 4 568
Värmlands län 4 815 4 847 5 070 5 008 5 061 5 196 5 149 4 362 4 664 4 525 4 790
Riket 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 101 98 103 104 107 105 45 49 52 56
Eda 100 106 105 114 114 110 112 100 104 111 120
Filipstad 100 99 100 102 102 104 104 98 102 101 108
Forshaga 100 99 104 102 111 114 120 110 108 111 124
Grums 100 109 152 104 110 115 106 84 98 103 106
Hagfors 100 99 107 102 97 111 116 95 107 98 109
Hammarö 100 112 106 111 99 97 90 85 120 90 88
Karlstad 100 102 102 109 113 114 89 45 49 60 64
Kil 100 86 98 91 92 96 98 74 78 71 71
Kristinehamn 100 96 104 103 112 103 114 97 97 103 105
Munkfors 100 91 93 95 99 89 92 85 100 86 88
Storfors 100 104 102 102 86 97 94 73 73 76 78
Sunne 100 104 113 130 135 140 151 129 138 147 138
Säffle 100 97 97 97 99 108 110 108 100 96 107
Torsby 100 116 117 111 113 126 124 110 110 100 118
Årjäng 100 90 93 93 101 102 99 82 87 86 89
Värmlands län 100 101 105 104 105 108 107 91 97 94 99
Riket 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta