Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2020. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 145 890
Eda 138 525
Filipstad 157 926
Forshaga 118 989
Grums 121 254
Hagfors 137 156
Hammarö 108 669
Karlstad 119 860
Kil 121 233
Kristinehamn 141 051
Munkfors 130 010
Storfors 130 136
Sunne 157 216
Säffle 143 777
Torsby 177 316
Årjäng 144 434
Värmlands län 137 090
Riket 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 98 015 105 149 114 987 119 675 126 732 133 533 140 269 138 084 141 272 144 239 145 890
Eda 105 682 112 595 112 444 123 247 126 489 127 796 156 246 145 484 147 876 132 820 138 525
Filipstad 111 893 105 263 112 810 117 953 122 040 129 701 137 520 150 596 150 795 157 055 157 926
Forshaga 99 405 96 731 96 675 95 672 108 150 111 393 113 640 105 371 106 601 111 820 118 989
Grums 111 131 121 903 120 901 103 245 106 747 115 281 120 186 115 969 119 371 123 966 121 254
Hagfors 107 622 97 479 105 162 106 360 101 682 109 396 113 224 115 209 133 048 134 061 137 156
Hammarö 93 533 93 769 98 043 104 731 107 486 103 614 121 793 113 671 126 436 106 924 108 669
Karlstad 98 646 102 075 104 635 104 175 98 483 99 194 102 771 109 630 108 795 113 424 119 860
Kil 100 332 96 059 94 673 98 288 103 233 105 423 112 039 114 549 116 935 120 554 121 233
Kristinehamn 100 964 103 833 115 171 124 022 117 007 113 806 121 518 125 046 127 672 132 763 141 051
Munkfors 97 848 91 040 100 095 95 517 103 358 98 509 98 360 116 324 119 284 127 634 130 010
Storfors 95 370 99 746 102 657 102 225 110 389 113 285 114 840 118 356 122 582 122 949 130 136
Sunne 112 412 124 179 128 801 135 628 150 097 141 652 147 860 141 631 148 739 144 388 157 216
Säffle 110 437 109 169 111 918 124 981 144 202 119 818 126 409 135 489 144 066 154 150 143 777
Torsby 144 717 149 960 149 510 144 574 145 907 156 419 169 787 168 761 168 679 170 178 177 316
Årjäng 107 244 111 105 114 883 130 700 131 573 129 952 124 369 128 627 135 631 139 679 144 434
Värmlands län 105 953 107 503 111 460 114 437 118 974 119 298 126 302 127 675 132 362 133 538 137 090
Riket 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 107 117 122 129 136 143 141 144 147 149
Eda 100 107 106 117 120 121 148 138 140 126 131
Filipstad 100 94 101 105 109 116 123 135 135 140 141
Forshaga 100 97 97 96 109 112 114 106 107 112 120
Grums 100 110 109 93 96 104 108 104 107 112 109
Hagfors 100 91 98 99 94 102 105 107 124 125 127
Hammarö 100 100 105 112 115 111 130 122 135 114 116
Karlstad 100 103 106 106 100 101 104 111 110 115 122
Kil 100 96 94 98 103 105 112 114 117 120 121
Kristinehamn 100 103 114 123 116 113 120 124 126 131 140
Munkfors 100 93 102 98 106 101 101 119 122 130 133
Storfors 100 105 108 107 116 119 120 124 129 129 136
Sunne 100 110 115 121 134 126 132 126 132 128 140
Säffle 100 99 101 113 131 108 114 123 130 140 130
Torsby 100 104 103 100 101 108 117 117 117 118 123
Årjäng 100 104 107 122 123 121 116 120 126 130 135
Värmlands län 100 101 105 108 112 113 119 121 125 126 129
Riket 100 104 107 112 117 119 125 126 129 132 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta