Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2022. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 163 503
Eda 151 159
Filipstad 189 347
Forshaga 136 092
Grums 138 347
Hagfors 157 300
Hammarö 124 117
Karlstad 133 015
Kil 144 301
Kristinehamn 144 379
Munkfors 151 303
Storfors 130 585
Sunne 179 885
Säffle 165 810
Torsby 250 276
Årjäng 163 970
Värmlands län 157 712
Riket 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 114 987 119 675 126 732 133 533 140 269 138 084 141 272 144 239 145 890 154 316 163 503
Eda 112 444 123 247 126 489 127 796 156 246 145 484 147 876 132 820 138 525 140 617 151 159
Filipstad 112 810 117 953 122 040 129 701 137 520 150 596 150 795 157 055 157 926 169 547 189 347
Forshaga 96 675 95 672 108 150 111 393 113 640 105 371 106 601 111 820 118 989 129 002 136 092
Grums 120 901 103 245 106 747 115 281 120 186 115 969 119 371 123 966 121 254 115 126 138 347
Hagfors 105 162 106 360 101 682 109 396 113 224 115 209 133 048 134 061 137 156 149 599 157 300
Hammarö 98 043 104 731 107 486 103 614 121 793 113 671 126 436 106 924 108 669 119 106 124 117
Karlstad 104 635 104 175 98 483 99 194 102 771 109 630 108 795 113 424 119 860 125 618 133 015
Kil 94 673 98 288 103 233 105 423 112 039 114 549 116 935 120 554 121 233 131 744 144 301
Kristinehamn 115 171 124 022 117 007 113 806 121 518 125 046 127 672 132 763 141 051 142 709 144 379
Munkfors 100 095 95 517 103 358 98 509 98 360 116 324 119 284 127 634 130 010 137 345 151 303
Storfors 102 657 102 225 110 389 113 285 114 840 118 356 122 582 122 949 130 136 127 903 130 585
Sunne 128 801 135 628 150 097 141 652 147 860 141 631 148 739 144 388 157 216 169 464 179 885
Säffle 111 918 124 981 144 202 119 818 126 409 135 489 144 066 154 150 143 777 149 872 165 810
Torsby 149 510 144 574 145 907 156 419 169 787 168 761 168 679 170 178 177 316 198 413 250 276
Årjäng 114 883 130 700 131 573 129 952 124 369 128 627 135 631 139 679 144 434 153 181 163 970
Värmlands län 111 460 114 437 118 974 119 298 126 302 127 675 132 362 133 538 137 090 144 598 157 712
Riket 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 104 110 116 122 120 123 125 127 134 142
Eda 100 110 112 114 139 129 132 118 123 125 134
Filipstad 100 105 108 115 122 133 134 139 140 150 168
Forshaga 100 99 112 115 118 109 110 116 123 133 141
Grums 100 85 88 95 99 96 99 103 100 95 114
Hagfors 100 101 97 104 108 110 127 127 130 142 150
Hammarö 100 107 110 106 124 116 129 109 111 121 127
Karlstad 100 100 94 95 98 105 104 108 115 120 127
Kil 100 104 109 111 118 121 124 127 128 139 152
Kristinehamn 100 108 102 99 106 109 111 115 122 124 125
Munkfors 100 95 103 98 98 116 119 128 130 137 151
Storfors 100 100 108 110 112 115 119 120 127 125 127
Sunne 100 105 117 110 115 110 115 112 122 132 140
Säffle 100 112 129 107 113 121 129 138 128 134 148
Torsby 100 97 98 105 114 113 113 114 119 133 167
Årjäng 100 114 115 113 108 112 118 122 126 133 143
Värmlands län 100 103 107 107 113 115 119 120 123 130 141
Riket 100 105 109 111 116 117 120 123 125 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta