Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 133 977
Eda 154 269
Filipstad 130 349
Forshaga 119 910
Grums 128 456
Hagfors 136 151
Hammarö 125 791
Karlstad 122 783
Kil 122 657
Kristinehamn 113 766
Munkfors 136 838
Storfors 147 048
Sunne 132 558
Säffle 146 510
Torsby 152 445
Årjäng 155 330
Värmlands län 134 927
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 88 646 93 000 98 160 100 592 103 394 106 069 109 981 112 291 116 001 129 645 133 977
Eda 113 222 117 790 119 514 123 373 126 761 119 598 123 669 126 426 132 159 140 119 154 269
Filipstad 94 851 97 727 95 602 101 446 108 022 103 518 111 870 121 625 125 170 122 851 130 349
Forshaga 100 412 98 900 98 092 101 130 114 153 109 271 109 519 114 188 114 262 115 359 119 910
Grums 110 086 111 725 114 380 117 783 122 790 121 229 123 321 125 711 129 097 131 766 128 456
Hagfors 95 811 92 444 98 416 107 640 119 828 117 337 121 035 115 433 119 543 129 393 136 151
Hammarö 84 707 84 580 86 449 95 885 103 317 97 530 109 276 114 107 114 493 117 253 125 791
Karlstad 90 218 90 785 92 139 96 531 99 766 102 082 105 597 106 800 111 079 115 528 122 783
Kil 99 311 106 864 109 336 108 177 113 716 112 076 113 564 120 327 122 191 121 380 122 657
Kristinehamn 89 069 91 073 93 757 97 752 109 210 98 313 99 808 103 143 112 262 110 064 113 766
Munkfors 97 619 93 986 94 219 102 922 107 282 107 889 111 316 116 070 123 109 128 478 136 838
Storfors 107 433 106 792 109 229 120 298 133 628 128 137 135 104 141 957 143 672 141 858 147 048
Sunne 99 459 105 515 111 024 116 678 131 706 127 403 130 646 128 424 128 758 130 044 132 558
Säffle 100 218 105 289 101 803 107 412 127 067 123 664 135 749 136 270 129 597 139 374 146 510
Torsby 101 315 104 486 109 952 116 668 127 572 125 358 129 683 131 246 131 726 140 371 152 445
Årjäng 108 015 113 181 120 313 118 533 132 383 135 223 143 057 145 714 142 338 147 928 155 330
Värmlands län 98 775 100 884 103 274 108 301 117 537 114 669 119 575 122 483 124 716 128 838 134 927
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 105 111 113 117 120 124 127 131 146 151
Eda 100 104 106 109 112 106 109 112 117 124 136
Filipstad 100 103 101 107 114 109 118 128 132 130 137
Forshaga 100 98 98 101 114 109 109 114 114 115 119
Grums 100 101 104 107 112 110 112 114 117 120 117
Hagfors 100 96 103 112 125 122 126 120 125 135 142
Hammarö 100 100 102 113 122 115 129 135 135 138 149
Karlstad 100 101 102 107 111 113 117 118 123 128 136
Kil 100 108 110 109 115 113 114 121 123 122 124
Kristinehamn 100 102 105 110 123 110 112 116 126 124 128
Munkfors 100 96 97 105 110 111 114 119 126 132 140
Storfors 100 99 102 112 124 119 126 132 134 132 137
Sunne 100 106 112 117 132 128 131 129 129 131 133
Säffle 100 105 102 107 127 123 135 136 129 139 146
Torsby 100 103 109 115 126 124 128 130 130 139 150
Årjäng 100 105 111 110 123 125 132 135 132 137 144
Värmlands län 100 102 105 110 119 116 121 124 126 130 137
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta