Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 116 001
Eda 132 159
Filipstad 125 170
Forshaga 114 262
Grums 129 097
Hagfors 119 543
Hammarö 114 493
Karlstad 111 079
Kil 122 191
Kristinehamn 112 262
Munkfors 123 109
Storfors 143 672
Sunne 128 758
Säffle 129 597
Torsby 131 726
Årjäng 142 338
Värmlands län 124 716
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 78 156 82 833 88 646 93 000 98 160 100 592 103 394 106 069 109 981 112 291 116 001
Eda 102 089 112 135 113 222 117 790 119 514 123 373 126 761 119 598 123 669 126 426 132 159
Filipstad 95 175 91 730 94 851 97 727 95 602 101 446 108 022 103 518 111 870 121 625 125 170
Forshaga 92 416 93 007 100 412 98 900 98 092 101 130 114 153 109 271 109 519 114 188 114 262
Grums 100 832 105 243 110 086 111 725 114 380 117 783 122 790 121 229 123 321 125 711 129 097
Hagfors 93 068 97 852 95 811 92 444 98 416 107 640 119 828 117 337 121 035 115 433 119 543
Hammarö 80 311 83 119 84 707 84 580 86 449 95 885 103 317 97 530 109 276 114 107 114 493
Karlstad 87 821 88 748 90 218 90 785 92 139 96 531 99 766 102 082 105 597 106 800 111 079
Kil 92 086 99 523 99 311 106 864 109 336 108 177 113 716 112 076 113 564 120 327 122 191
Kristinehamn 80 805 84 120 89 069 91 073 93 757 97 752 109 210 98 313 99 808 103 143 112 262
Munkfors 94 261 102 971 97 619 93 986 94 219 102 922 107 282 107 889 111 316 116 070 123 109
Storfors 106 271 103 218 107 433 106 792 109 229 120 298 133 628 128 137 135 104 141 957 143 672
Sunne 87 650 94 091 99 459 105 515 111 024 116 678 131 706 127 403 130 646 128 424 128 758
Säffle 92 305 96 975 100 218 105 289 101 803 107 412 127 067 123 664 135 749 136 270 129 597
Torsby 97 075 99 715 101 315 104 486 109 952 116 668 127 572 125 358 129 683 131 246 131 726
Årjäng 96 127 102 628 108 015 113 181 120 313 118 533 132 383 135 223 143 057 145 714 142 338
Värmlands län 92 278 96 119 98 775 100 884 103 274 108 301 117 537 114 669 119 575 122 483 124 716
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 106 113 119 126 129 132 136 141 144 148
Eda 100 110 111 115 117 121 124 117 121 124 129
Filipstad 100 96 100 103 100 107 113 109 118 128 132
Forshaga 100 101 109 107 106 109 124 118 119 124 124
Grums 100 104 109 111 113 117 122 120 122 125 128
Hagfors 100 105 103 99 106 116 129 126 130 124 128
Hammarö 100 103 105 105 108 119 129 121 136 142 143
Karlstad 100 101 103 103 105 110 114 116 120 122 126
Kil 100 108 108 116 119 117 123 122 123 131 133
Kristinehamn 100 104 110 113 116 121 135 122 124 128 139
Munkfors 100 109 104 100 100 109 114 114 118 123 131
Storfors 100 97 101 100 103 113 126 121 127 134 135
Sunne 100 107 113 120 127 133 150 145 149 147 147
Säffle 100 105 109 114 110 116 138 134 147 148 140
Torsby 100 103 104 108 113 120 131 129 134 135 136
Årjäng 100 107 112 118 125 123 138 141 149 152 148
Värmlands län 100 104 107 109 112 117 127 124 130 133 135
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta