Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arvika 172 455
Eda 186 731
Filipstad 162 693
Forshaga 139 532
Grums 175 940
Hagfors 174 499
Hammarö 178 565
Karlstad 160 244
Kil 158 765
Kristinehamn 151 917
Munkfors 132 172
Storfors 146 192
Sunne 151 945
Säffle 157 406
Torsby 158 414
Årjäng 167 345
Värmlands län 160 926
Riket 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 115 862 122 612 121 966 124 690 129 714 132 266 140 438 147 343 159 238 162 300 172 455
Eda 126 981 122 582 116 589 123 021 138 098 138 225 153 133 158 296 156 807 167 721 186 731
Filipstad 117 617 119 725 119 894 127 417 141 623 143 502 137 084 144 221 155 198 158 145 162 693
Forshaga 105 979 111 635 118 889 114 427 123 847 130 058 139 041 147 107 137 677 140 230 139 532
Grums 120 838 129 114 130 457 135 458 135 864 133 591 144 144 142 407 153 249 136 530 175 940
Hagfors 113 837 131 305 - 166 012 150 945 150 432 158 205 170 613 166 768 166 787 174 499
Hammarö 133 159 138 304 131 855 127 790 135 725 137 818 153 409 172 822 182 761 173 887 178 565
Karlstad 117 406 117 636 122 830 127 654 135 961 135 293 142 307 146 202 147 809 152 986 160 244
Kil 107 093 121 606 124 420 124 179 129 678 141 354 154 501 159 778 160 124 152 721 158 765
Kristinehamn 128 284 132 924 122 792 131 944 136 939 140 603 137 222 147 824 148 879 148 259 151 917
Munkfors 105 818 105 104 100 167 89 388 100 646 104 304 115 548 117 466 123 199 128 663 132 172
Storfors 122 858 122 312 123 375 138 429 143 324 145 782 148 713 133 043 139 208 144 351 146 192
Sunne 110 719 116 735 119 136 125 970 129 223 137 466 141 855 145 610 152 201 149 061 151 945
Säffle 129 444 132 829 122 007 119 018 124 971 144 000 147 607 153 398 164 190 141 757 157 406
Torsby 126 838 133 902 125 257 123 184 130 338 133 738 132 238 140 231 144 774 151 096 158 414
Årjäng 127 540 120 183 130 153 122 360 126 121 142 825 145 976 153 762 160 258 160 531 167 345
Värmlands län 119 392 123 657 121 986 126 309 132 064 136 954 143 214 148 758 153 271 152 189 160 926
Riket 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 106 105 108 112 114 121 127 137 140 149
Eda 100 97 92 97 109 109 121 125 123 132 147
Filipstad 100 102 102 108 120 122 117 123 132 134 138
Forshaga 100 105 112 108 117 123 131 139 130 132 132
Grums 100 107 108 112 112 111 119 118 127 113 146
Hagfors 100 115 - 146 133 132 139 150 146 147 153
Hammarö 100 104 99 96 102 103 115 130 137 131 134
Karlstad 100 100 105 109 116 115 121 125 126 130 136
Kil 100 114 116 116 121 132 144 149 150 143 148
Kristinehamn 100 104 96 103 107 110 107 115 116 116 118
Munkfors 100 99 95 84 95 99 109 111 116 122 125
Storfors 100 100 100 113 117 119 121 108 113 117 119
Sunne 100 105 108 114 117 124 128 132 137 135 137
Säffle 100 103 94 92 97 111 114 119 127 110 122
Torsby 100 106 99 97 103 105 104 111 114 119 125
Årjäng 100 94 102 96 99 112 114 121 126 126 131
Värmlands län 100 104 102 106 111 115 120 125 128 127 135
Riket 100 103 105 109 114 119 123 127 129 131 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta