Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 28 204
Eda 29 742
Filipstad 35 583
Forshaga 27 656
Grums 27 970
Hagfors 35 488
Hammarö 22 768
Karlstad 20 331
Kil 27 852
Kristinehamn 27 399
Munkfors 37 008
Storfors 33 021
Sunne 31 503
Säffle 28 996
Torsby 31 479
Årjäng 27 866
Värmlands län 29 554
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 19 862 20 719 21 473 22 475 22 881 23 765 24 723 25 200 25 878 26 535 28 204
Eda 18 504 19 102 19 728 20 498 21 431 21 695 22 959 23 191 25 756 27 208 29 742
Filipstad 26 872 27 412 27 643 28 668 28 838 29 498 29 436 30 859 32 953 34 348 35 583
Forshaga 19 573 20 464 20 512 21 733 22 912 23 347 24 030 24 222 24 669 25 883 27 656
Grums 20 456 20 925 21 135 22 440 23 073 23 478 24 050 25 139 26 560 27 028 27 970
Hagfors 25 631 26 175 27 200 27 760 28 529 29 265 30 706 31 724 33 685 34 310 35 488
Hammarö 17 087 17 401 17 593 17 946 18 193 18 678 19 578 19 469 20 716 21 607 22 768
Karlstad 16 618 16 985 16 321 16 620 17 016 17 424 18 304 18 335 18 744 19 473 20 331
Kil 16 600 17 068 17 611 18 206 19 819 20 924 22 805 23 442 24 505 25 582 27 852
Kristinehamn 19 116 19 738 19 949 20 813 21 581 22 355 24 810 25 525 24 738 25 130 27 399
Munkfors 31 021 31 649 30 589 31 060 32 933 32 660 33 780 36 394 38 189 37 380 37 008
Storfors 23 383 22 185 22 458 23 632 24 507 23 167 24 303 27 574 28 838 30 893 33 021
Sunne 22 356 22 461 23 264 23 987 24 611 25 974 27 068 28 271 29 888 30 664 31 503
Säffle 20 789 21 208 20 715 21 783 22 351 22 392 23 490 25 011 24 818 26 464 28 996
Torsby 23 681 24 785 25 490 27 247 28 064 28 670 29 548 30 106 30 826 31 615 31 479
Årjäng 20 828 20 597 22 005 21 758 21 959 22 618 23 833 24 187 24 941 26 700 27 866
Värmlands län 21 399 21 805 22 105 22 914 23 669 24 119 25 214 26 166 27 232 28 176 29 554
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 104 108 113 115 120 124 127 130 134 142
Eda 100 103 107 111 116 117 124 125 139 147 161
Filipstad 100 102 103 107 107 110 110 115 123 128 132
Forshaga 100 105 105 111 117 119 123 124 126 132 141
Grums 100 102 103 110 113 115 118 123 130 132 137
Hagfors 100 102 106 108 111 114 120 124 131 134 138
Hammarö 100 100 101 103 105 107 113 112 119 124 133
Karlstad 100 102 98 100 102 105 110 110 113 117 122
Kil 100 103 106 110 119 126 137 141 148 154 168
Kristinehamn 100 103 104 109 113 117 130 134 129 131 143
Munkfors 100 102 99 100 106 105 109 117 123 121 119
Storfors 100 95 96 101 105 99 104 118 123 132 141
Sunne 100 100 104 107 110 116 121 126 134 137 141
Säffle 100 102 100 105 108 108 113 120 119 127 139
Torsby 100 105 108 115 119 121 125 127 130 134 133
Årjäng 100 99 106 104 105 109 114 116 120 128 134
Värmlands län 100 102 103 107 111 113 118 122 127 132 138
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta