Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 25 878
Eda 25 756
Filipstad 32 953
Forshaga 24 669
Grums 26 560
Hagfors 33 685
Hammarö 20 716
Karlstad 18 744
Kil 24 505
Kristinehamn 24 738
Munkfors 38 189
Storfors 28 838
Sunne 29 888
Säffle 24 818
Torsby 30 826
Årjäng 24 941
Värmlands län 27 232
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 18 077 19 425 19 862 20 719 21 473 22 475 22 881 23 765 24 723 25 200 25 878
Eda 17 958 18 462 18 504 19 102 19 728 20 498 21 431 21 695 22 959 23 191 25 756
Filipstad 25 154 26 136 26 872 27 412 27 643 28 668 28 838 29 498 29 436 30 859 32 953
Forshaga 19 374 18 990 19 573 20 464 20 512 21 733 22 912 23 347 24 030 24 222 24 669
Grums 18 971 19 483 20 456 20 925 21 135 22 440 23 073 23 478 24 050 25 139 26 560
Hagfors 23 850 24 201 25 631 26 175 27 200 27 760 28 529 29 265 30 706 31 724 33 685
Hammarö 16 832 16 797 17 087 17 401 17 593 17 946 18 193 18 678 19 578 19 469 20 716
Karlstad 15 435 16 367 16 618 16 985 16 321 16 620 17 016 17 424 18 304 18 335 18 744
Kil 15 436 16 264 16 600 17 068 17 611 18 206 19 819 20 924 22 805 23 442 24 505
Kristinehamn 18 147 18 313 19 116 19 738 19 949 20 813 21 581 22 355 24 810 25 525 24 738
Munkfors 25 466 27 907 31 021 31 649 30 589 31 060 32 933 32 660 33 780 36 394 38 189
Storfors 18 373 20 820 23 383 22 185 22 458 23 632 24 507 23 167 24 303 27 574 28 838
Sunne 21 060 21 777 22 356 22 461 23 264 23 987 24 611 25 974 27 068 28 271 29 888
Säffle 20 246 20 406 20 789 21 208 20 715 21 783 22 351 22 392 23 490 25 011 24 818
Torsby 22 324 23 336 23 681 24 785 25 490 27 247 28 064 28 670 29 548 30 106 30 826
Årjäng 20 474 20 743 20 828 20 597 22 005 21 758 21 959 22 618 23 833 24 187 24 941
Värmlands län 19 824 20 589 21 399 21 805 22 105 22 914 23 669 24 119 25 214 26 166 27 232
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 107 110 115 119 124 127 131 137 139 143
Eda 100 103 103 106 110 114 119 121 128 129 143
Filipstad 100 104 107 109 110 114 115 117 117 123 131
Forshaga 100 98 101 106 106 112 118 121 124 125 127
Grums 100 103 108 110 111 118 122 124 127 133 140
Hagfors 100 101 107 110 114 116 120 123 129 133 141
Hammarö 100 100 102 104 105 107 108 111 117 116 123
Karlstad 100 106 108 110 106 108 110 113 119 119 121
Kil 100 105 108 111 114 118 128 136 148 152 159
Kristinehamn 100 101 105 109 110 115 119 123 137 141 136
Munkfors 100 110 122 124 120 122 129 128 133 143 150
Storfors 100 113 127 121 122 129 133 126 132 150 157
Sunne 100 103 106 107 110 114 117 123 129 134 142
Säffle 100 101 103 105 102 108 110 111 116 124 123
Torsby 100 105 106 111 114 122 126 128 132 135 138
Årjäng 100 101 102 101 107 106 107 110 116 118 122
Värmlands län 100 104 108 110 112 116 119 122 127 132 137
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta