Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 26 535
Eda 27 208
Filipstad 34 348
Forshaga 25 883
Grums 27 028
Hagfors 34 310
Hammarö 21 607
Karlstad 19 473
Kil 25 582
Kristinehamn 25 130
Munkfors 37 380
Storfors 30 893
Sunne 30 664
Säffle 26 464
Torsby 31 615
Årjäng 26 700
Värmlands län 28 176
Riket 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 19 425 19 862 20 719 21 473 22 475 22 881 23 765 24 723 25 200 25 878 26 535
Eda 18 462 18 504 19 102 19 728 20 498 21 431 21 695 22 959 23 191 25 756 27 208
Filipstad 26 136 26 872 27 412 27 643 28 668 28 838 29 498 29 436 30 859 32 953 34 348
Forshaga 18 990 19 573 20 464 20 512 21 733 22 912 23 347 24 030 24 222 24 669 25 883
Grums 19 483 20 456 20 925 21 135 22 440 23 073 23 478 24 050 25 139 26 560 27 028
Hagfors 24 201 25 631 26 175 27 200 27 760 28 529 29 265 30 706 31 724 33 685 34 310
Hammarö 16 797 17 087 17 401 17 593 17 946 18 193 18 678 19 578 19 469 20 716 21 607
Karlstad 16 367 16 618 16 985 16 321 16 620 17 016 17 424 18 304 18 335 18 744 19 473
Kil 16 264 16 600 17 068 17 611 18 206 19 819 20 924 22 805 23 442 24 505 25 582
Kristinehamn 18 313 19 116 19 738 19 949 20 813 21 581 22 355 24 810 25 525 24 738 25 130
Munkfors 27 907 31 021 31 649 30 589 31 060 32 933 32 660 33 780 36 394 38 189 37 380
Storfors 20 820 23 383 22 185 22 458 23 632 24 507 23 167 24 303 27 574 28 838 30 893
Sunne 21 777 22 356 22 461 23 264 23 987 24 611 25 974 27 068 28 271 29 888 30 664
Säffle 20 406 20 789 21 208 20 715 21 783 22 351 22 392 23 490 25 011 24 818 26 464
Torsby 23 336 23 681 24 785 25 490 27 247 28 064 28 670 29 548 30 106 30 826 31 615
Årjäng 20 743 20 828 20 597 22 005 21 758 21 959 22 618 23 833 24 187 24 941 26 700
Värmlands län 20 589 21 399 21 805 22 105 22 914 23 669 24 119 25 214 26 166 27 232 28 176
Riket 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 102 107 111 116 118 122 127 130 133 137
Eda 100 100 103 107 111 116 118 124 126 140 147
Filipstad 100 103 105 106 110 110 113 113 118 126 131
Forshaga 100 103 108 108 114 121 123 127 128 130 136
Grums 100 105 107 108 115 118 121 123 129 136 139
Hagfors 100 106 108 112 115 118 121 127 131 139 142
Hammarö 100 100 102 103 105 106 109 115 114 121 129
Karlstad 100 102 104 100 102 104 106 112 112 115 119
Kil 100 102 105 108 112 122 129 140 144 151 157
Kristinehamn 100 104 108 109 114 118 122 135 139 135 137
Munkfors 100 111 113 110 111 118 117 121 130 137 134
Storfors 100 112 107 108 114 118 111 117 132 139 148
Sunne 100 103 103 107 110 113 119 124 130 137 141
Säffle 100 102 104 102 107 110 110 115 123 122 130
Torsby 100 101 106 109 117 120 123 127 129 132 135
Årjäng 100 100 99 106 105 106 109 115 117 120 129
Värmlands län 100 104 106 107 111 115 117 122 127 132 137
Riket 100 103 106 109 113 116 119 123 126 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta