Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 5 318
Eda 4 613
Filipstad 5 015
Forshaga 4 240
Grums 3 988
Hagfors 3 603
Hammarö 4 263
Karlstad 5 821
Kil 4 609
Kristinehamn 4 784
Munkfors 6 094
Storfors 3 071
Sunne 4 454
Säffle 7 077
Torsby 7 623
Årjäng 4 942
Värmlands län 4 970
Riket 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 4 154 4 119 4 278 4 607 4 652 4 559 4 523 5 102 5 075 5 659 5 318
Eda 4 538 5 087 4 780 4 861 5 087 4 910 4 778 4 937 5 221 4 696 4 613
Filipstad 4 032 4 313 4 610 4 652 5 025 5 104 5 035 4 519 4 646 4 973 5 015
Forshaga 3 261 3 637 3 798 3 790 3 691 3 991 3 964 4 174 4 320 4 292 4 240
Grums 3 144 3 363 3 357 3 452 3 841 4 259 4 182 4 267 4 163 3 853 3 988
Hagfors 3 521 3 515 3 757 3 531 3 713 3 920 4 761 3 814 4 345 4 035 3 603
Hammarö 2 820 2 541 3 206 3 203 3 249 4 045 4 118 3 820 4 195 4 547 4 263
Karlstad 5 157 5 346 5 274 5 250 5 061 5 393 6 364 6 257 5 737 5 706 5 821
Kil 3 527 3 933 3 875 3 400 4 224 3 793 4 261 4 350 4 777 4 709 4 609
Kristinehamn 4 860 5 038 5 145 4 793 4 653 4 870 4 923 4 401 5 248 5 053 4 784
Munkfors 6 534 4 760 4 630 4 970 4 842 5 153 5 270 5 058 5 430 5 814 6 094
Storfors 2 908 4 471 3 760 3 930 4 002 4 424 4 704 4 072 4 363 2 998 3 071
Sunne 3 885 3 956 3 757 3 863 4 094 3 955 4 190 4 135 4 607 4 585 4 454
Säffle 4 330 5 937 5 551 6 270 6 000 5 742 6 019 5 534 5 545 5 892 7 077
Torsby 4 198 5 437 5 173 6 436 5 171 5 113 5 557 6 237 6 480 8 514 7 623
Årjäng 5 092 5 349 5 328 3 992 4 317 4 550 3 992 4 271 4 703 4 598 4 942
Värmlands län 4 123 4 425 4 392 4 438 4 476 4 611 4 790 4 684 4 928 4 995 4 970
Riket 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arvika 100 99 103 111 112 110 109 123 122 136 128
Eda 100 112 105 107 112 108 105 109 115 103 102
Filipstad 100 107 114 115 125 127 125 112 115 123 124
Forshaga 100 112 116 116 113 122 122 128 132 132 130
Grums 100 107 107 110 122 135 133 136 132 123 127
Hagfors 100 100 107 100 105 111 135 108 123 115 102
Hammarö 100 90 114 114 115 143 146 135 149 161 151
Karlstad 100 104 102 102 98 105 123 121 111 111 113
Kil 100 112 110 96 120 108 121 123 135 134 131
Kristinehamn 100 104 106 99 96 100 101 91 108 104 98
Munkfors 100 73 71 76 74 79 81 77 83 89 93
Storfors 100 154 129 135 138 152 162 140 150 103 106
Sunne 100 102 97 99 105 102 108 106 119 118 115
Säffle 100 137 128 145 139 133 139 128 128 136 163
Torsby 100 130 123 153 123 122 132 149 154 203 182
Årjäng 100 105 105 78 85 89 78 84 92 90 97
Värmlands län 100 107 107 108 109 112 116 114 120 121 121
Riket 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta