Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 6 029
Eda 5 080
Filipstad 4 895
Forshaga 4 650
Grums 4 583
Hagfors 4 797
Hammarö 5 411
Karlstad 6 094
Kil 4 663
Kristinehamn 5 861
Munkfors 6 510
Storfors 3 412
Sunne 4 709
Säffle 6 521
Torsby 6 070
Årjäng 5 196
Värmlands län 5 280
Riket 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 4 278 4 607 4 652 4 559 4 523 5 102 5 075 5 659 5 318 5 985 6 029
Eda 4 780 4 861 5 087 4 910 4 778 4 937 5 221 4 696 4 613 4 936 5 080
Filipstad 4 610 4 652 5 025 5 104 5 035 4 519 4 646 4 973 5 015 4 889 4 895
Forshaga 3 798 3 790 3 691 3 991 3 964 4 174 4 320 4 292 4 240 4 252 4 650
Grums 3 357 3 452 3 841 4 259 4 182 4 267 4 163 3 853 3 988 4 324 4 583
Hagfors 3 757 3 531 3 713 3 920 4 761 3 814 4 345 4 035 3 603 3 941 4 797
Hammarö 3 206 3 203 3 249 4 045 4 118 3 820 4 195 4 547 4 263 6 191 5 411
Karlstad 5 274 5 250 5 061 5 393 6 364 6 257 5 737 5 706 5 821 5 899 6 094
Kil 3 875 3 400 4 224 3 793 4 261 4 350 4 777 4 709 4 609 4 641 4 663
Kristinehamn 5 145 4 793 4 653 4 870 4 923 4 401 5 248 5 053 4 784 5 097 5 861
Munkfors 4 630 4 970 4 842 5 153 5 270 5 058 5 430 5 814 6 094 6 023 6 510
Storfors 3 760 3 930 4 002 4 424 4 704 4 072 4 363 2 998 3 071 3 237 3 412
Sunne 3 757 3 863 4 094 3 955 4 190 4 135 4 607 4 585 4 454 4 306 4 709
Säffle 5 551 6 270 6 000 5 742 6 019 5 534 5 545 5 892 7 077 6 047 6 521
Torsby 5 173 6 436 5 171 5 113 5 557 6 237 6 480 8 514 7 623 6 438 6 070
Årjäng 5 328 3 992 4 317 4 550 3 992 4 271 4 703 4 598 4 942 5 041 5 196
Värmlands län 4 392 4 438 4 476 4 611 4 790 4 684 4 928 4 995 4 970 5 078 5 280
Riket 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arvika 100 108 109 107 106 119 119 132 124 140 141
Eda 100 102 106 103 100 103 109 98 96 103 106
Filipstad 100 101 109 111 109 98 101 108 109 106 106
Forshaga 100 100 97 105 104 110 114 113 112 112 122
Grums 100 103 114 127 125 127 124 115 119 129 137
Hagfors 100 94 99 104 127 102 116 107 96 105 128
Hammarö 100 100 101 126 128 119 131 142 133 193 169
Karlstad 100 100 96 102 121 119 109 108 110 112 116
Kil 100 88 109 98 110 112 123 122 119 120 120
Kristinehamn 100 93 90 95 96 86 102 98 93 99 114
Munkfors 100 107 105 111 114 109 117 126 132 130 141
Storfors 100 105 106 118 125 108 116 80 82 86 91
Sunne 100 103 109 105 112 110 123 122 119 115 125
Säffle 100 113 108 103 108 100 100 106 127 109 117
Torsby 100 124 100 99 107 121 125 165 147 124 117
Årjäng 100 75 81 85 75 80 88 86 93 95 98
Värmlands län 100 101 102 105 109 107 112 114 113 116 120
Riket 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta