Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2021. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 129 645
Eda 140 119
Filipstad 122 851
Forshaga 115 359
Grums 131 766
Hagfors 129 393
Hammarö 117 253
Karlstad 115 528
Kil 121 380
Kristinehamn 110 064
Munkfors 128 478
Storfors 141 858
Sunne 130 044
Säffle 139 374
Torsby 140 371
Årjäng 147 928
Värmlands län 128 838
Riket 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 82 833 88 646 93 000 98 160 100 592 103 394 106 069 109 981 112 291 116 001 129 645
Eda 112 135 113 222 117 790 119 514 123 373 126 761 119 598 123 669 126 426 132 159 140 119
Filipstad 91 730 94 851 97 727 95 602 101 446 108 022 103 518 111 870 121 625 125 170 122 851
Forshaga 93 007 100 412 98 900 98 092 101 130 114 153 109 271 109 519 114 188 114 262 115 359
Grums 105 243 110 086 111 725 114 380 117 783 122 790 121 229 123 321 125 711 129 097 131 766
Hagfors 97 852 95 811 92 444 98 416 107 640 119 828 117 337 121 035 115 433 119 543 129 393
Hammarö 83 119 84 707 84 580 86 449 95 885 103 317 97 530 109 276 114 107 114 493 117 253
Karlstad 88 748 90 218 90 785 92 139 96 531 99 766 102 082 105 597 106 800 111 079 115 528
Kil 99 523 99 311 106 864 109 336 108 177 113 716 112 076 113 564 120 327 122 191 121 380
Kristinehamn 84 120 89 069 91 073 93 757 97 752 109 210 98 313 99 808 103 143 112 262 110 064
Munkfors 102 971 97 619 93 986 94 219 102 922 107 282 107 889 111 316 116 070 123 109 128 478
Storfors 103 218 107 433 106 792 109 229 120 298 133 628 128 137 135 104 141 957 143 672 141 858
Sunne 94 091 99 459 105 515 111 024 116 678 131 706 127 403 130 646 128 424 128 758 130 044
Säffle 96 975 100 218 105 289 101 803 107 412 127 067 123 664 135 749 136 270 129 597 139 374
Torsby 99 715 101 315 104 486 109 952 116 668 127 572 125 358 129 683 131 246 131 726 140 371
Årjäng 102 628 108 015 113 181 120 313 118 533 132 383 135 223 143 057 145 714 142 338 147 928
Värmlands län 96 119 98 775 100 884 103 274 108 301 117 537 114 669 119 575 122 483 124 716 128 838
Riket 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 107 112 119 121 125 128 133 136 140 157
Eda 100 101 105 107 110 113 107 110 113 118 125
Filipstad 100 103 107 104 111 118 113 122 133 136 134
Forshaga 100 108 106 105 109 123 117 118 123 123 124
Grums 100 105 106 109 112 117 115 117 119 123 125
Hagfors 100 98 94 101 110 122 120 124 118 122 132
Hammarö 100 102 102 104 115 124 117 131 137 138 141
Karlstad 100 102 102 104 109 112 115 119 120 125 130
Kil 100 100 107 110 109 114 113 114 121 123 122
Kristinehamn 100 106 108 111 116 130 117 119 123 133 131
Munkfors 100 95 91 92 100 104 105 108 113 120 125
Storfors 100 104 103 106 117 129 124 131 138 139 137
Sunne 100 106 112 118 124 140 135 139 136 137 138
Säffle 100 103 109 105 111 131 128 140 141 134 144
Torsby 100 102 105 110 117 128 126 130 132 132 141
Årjäng 100 105 110 117 115 129 132 139 142 139 144
Värmlands län 100 103 105 107 113 122 119 124 127 130 134
Riket 100 103 105 107 110 118 117 121 125 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta