Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2023-04-11
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2022 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afrika

301

12,1

7,4

 

Sverige

392

48,0

59,1

Sverige

217

8,7

15,3

 

Finland

82

10,0

2,7

Europa utom EU och Norden

203

8,1

9,3

 

Tyskland

42

5,1

2,6

Tyskland

177

7,1

4,4

 

Europa utom EU och Norden

29

3,5

3,3

Afghanistan

138

5,5

3,2

 

Afrika

22

2,7

1,6

Finland

118

4,7

1,7

 

Nordamerika

20

2,4

1,4

Polen

114

4,6

4,6

 

Kina

18

2,2

1,4

Indien

105

4,2

7,8

 

Indien

16

2,0

2,8

Syrien

66

2,6

3,8

 

Rumänien

13

1,6

0,8

Rumänien

62

2,5

2,4

 

Polen

12

1,5

2,3

Nederländerna

60

2,4

1,7

 

Pakistan

12

1,5

0,6

Nordamerika

60

2,4

2,1

 

Nederländerna

11

1,3

1,0

Iran

59

2,4

2,3

 

Norge

10

1

2,2

Kina

58

2,3

1,9

 

Danmark

7

0,9

3,0

Pakistan

39

1,6

3,2

 

Sydamerika

7

0,9

1,0

Italien

34

1,4

1,7

 

Italien

6

0,7

1,2

Sydamerika

32

1,3

2,3

 

Oceanien

6

0,7

0,3

Norge

23

0,9

1,4

 

Afghanistan

4

0,5

0,2

Oceanien

16

0,6

0,3

 

Iran

3

0,4

0,3

Danmark

15

0,6

1,7

 

Island

1

0,1

0,6

Island

3

0,1

0,4

 

Syrien

0

0,0

0,5

Statslös

9

0,4

0,4

 

Statslös

1

0,1

0,1

Okänt

5

0

0

 

Okänt

0

0

0

Samtliga                                   

2 496

100

100

 

Samtliga                                   

679

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta