Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2023. Västerbottens län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 1 378 1 762 2 652
Utvandrare 562 682 1 312
Flyttningsnetto 816 1 080 1 340

Invandrare och utvandrare 1993-2023

 

 

 

 

 

     

År

Västerbottens län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1993

820

799

230

239

590

560

1 150

1994

994

1 000

309

321

685

679

1 364

1995

550

485

264

309

286

176

462

1996

437

372

309

265

128

107

235

1997

436

413

371

369

65

44

109

1998

527

438

291

335

236

103

339

1999

508

465

312

323

196

142

338

2000

521

519

294

279

227

240

467

2001

537

537

314

289

223

248

471

2002

595

565

375

372

220

193

413

2003

620

595

323

275

297

320

617

2004

719

767

264

232

455

535

990

2005

642

667

329

330

313

337

650

2006

822

912

341

347

481

565

1 046

2007

911

1 015

401

485

510

530

1 040

2008

978

1 011

381

416

597

595

1 192

2009

1 060

1 253

365

417

695

836

1 531

2010

1 144

1 354

370

432

774

922

1 696

2011

1 047

1 215

432

540

615

675

1 290

2012

1 124

1 193

483

644

641

549

1 190

2013

1 155

1 307

393

399

762

908

1 670

2014

1 200

1 493

365

412

835

1 081

1 916

2015

1 201

1 451

567

745

634

706

1 340

2016

1 368

1 677

353

395

1 015

1 282

2 297

2017

1 506

1 862

334

370

1 172

1 492

2 664

2018

1 265

1 380

394

424

871

956

1 827

2019

1 169

1 207

365

376

804

831

1 635

2020

844

860

363

409

481

451

932

2021

1 012

1 037

394

377

618

660

1 278

2022

1 169

1 327

398

419

771

908

1 679

2023

1 378

1 762

562

682

816

1 080

1 896

Källa: Statistiska centralbyrån


 
               
   
     
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta