Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2024-01-24
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2022 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Bjurholm

252,3

320,2

Dorotea

271,7

318,3

Lycksele

281,4

345,9

Malå

260,8

353,6

Nordmaling

268,2

336,8

Norsjö

265,4

336,4

Robertsfors

274,3

339,2

Skellefteå

288,4

378,1

Sorsele

260,5

320,1

Storuman

268,3

338,6

Umeå

293,7

367,2

Vilhelmina

257,5

319,3

Vindeln

263,6

334,1

Vännäs

276,9

365,1

Åsele

259,2

306,1

Västerbottens län

286,3

362,6

Riket

304,8

392,4

Källa: Statistiska centralbyrån

     

Sammanräknad förvärvsinkomst 2012-2022 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor