Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2023-01-30
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2020 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Bjurholm

237,1

308,1

Dorotea

255,4

316,0

Lycksele

267,0

329,3

Malå

249,0

339,1

Nordmaling

252,6

321,9

Norsjö

249,4

323,3

Robertsfors

260,4

322,8

Skellefteå

272,9

357,7

Sorsele

250,7

303,0

Storuman

251,1

316,0

Umeå

280,2

351,9

Vilhelmina

243,6

298,6

Vindeln

250,6

316,8

Vännäs

263,1

344,8

Åsele

244,5

290,3

Västerbottens län

271,9

345,4

Riket

289,9

373,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2011-2021 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor