Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2024-01-12
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjurholm 26,0 74,0
Dorotea 35,3 64,7
Lycksele 30,8 69,2
Malå 26,9 73,1
Nordmaling 34,7 65,3
Norsjö 28,4 71,6
Robertsfors 30,9 69,1
Skellefteå 33,6 66,4
Sorsele 30,3 69,7
Storuman 30,8 69,2
Umeå 35,3 64,7
Vilhelmina 30,4 69,6
Vindeln 32,0 68,0
Vännäs 34,4 65,6
Åsele 35,6 64,4
Västerbottens län 34,0 66,0
Riket 30,9 69,1
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2013-2023. Procent

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 34,2 25,9 35,1 31,0 25,0 29,0 24,1 30,3 29,5 25,6 26,0
Dorotea 23,5 23,4 29,3 34,4 28,2 37,8 32,9 27,1 28,8 28,4 35,3
Lycksele 22,7 25,7 27,7 28,5 27,0 30,0 29,7 28,2 29,3 27,2 30,8
Malå 22,2 23,8 27,7 27,5 29,5 32,0 33,5 29,0 25,5 25,5 26,9
Nordmaling 27,3 24,8 27,7 25,3 29,3 28,4 30,3 33,2 30,2 32,3 34,7
Norsjö 23,2 24,0 24,6 26,8 32,4 33,6 29,9 34,7 30,3 34,9 28,4
Robertsfors 26,9 27,3 28,3 30,0 33,0 30,7 33,9 36,1 29,8 31,8 30,9
Skellefteå 27,8 28,4 30,5 31,0 31,4 34,2 33,1 33,0 33,3 32,2 33,6
Sorsele 20,4 21,0 27,3 24,4 24,2 28,2 28,2 30,2 34,5 29,1 30,3
Storuman 25,2 28,6 24,5 27,0 26,9 28,4 27,8 32,0 32,6 29,8 30,8
Umeå 29,5 32,2 32,4 33,5 33,3 34,8 34,7 34,4 34,5 34,5 35,3
Vilhelmina 26,0 26,1 23,7 24,0 32,6 28,0 29,1 29,2 27,6 27,4 30,4
Vindeln 27,2 32,1 27,2 32,8 34,7 29,9 33,6 29,0 28,1 30,4 32,0
Vännäs 28,9 30,1 31,0 32,2 32,2 31,8 33,9 32,6 31,6 35,1 34,4
Åsele 22,7 23,5 26,3 21,1 21,7 23,3 29,2 27,4 27,2 22,1 35,6
Västerbottens län 28,1 29,8 30,7 31,6 31,9 33,5 33,3 33,2 33,0 32,8 34,0
Riket 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3 30,9
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 100 76 103 91 73 85 70 89 86 75 76
Dorotea 100 99 125 146 120 161 140 115 123 121 150
Lycksele 100 113 122 126 119 132 131 124 129 120 136
Malå 100 107 124 124 133 144 151 131 115 115 121
Nordmaling 100 91 102 93 108 104 111 122 111 118 127
Norsjö 100 103 106 115 140 145 129 149 131 150 122
Robertsfors 100 101 105 112 123 114 126 134 111 118 115
Skellefteå 100 102 110 112 113 123 119 119 120 116 121
Sorsele 100 103 134 120 119 138 138 148 169 143 148
Storuman 100 113 97 107 107 113 110 127 129 118 122
Umeå 100 109 110 113 113 118 117 116 117 117 119
Vilhelmina 100 101 91 93 125 108 112 113 106 105 117
Vindeln 100 118 100 121 127 110 124 107 103 112 118
Vännäs 100 104 107 111 111 110 117 113 109 122 119
Åsele 100 103 116 93 96 103 128 120 120 97 157
Västerbottens län 100 106 109 112 114 119 119 118 117 117 121
Riket 100 103 107 111 114 120 123 123 121 124 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta