Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjurholm 25,6 74,4
Dorotea 28,4 71,6
Lycksele 27,2 72,8
Malå 25,5 74,5
Nordmaling 32,3 67,7
Norsjö 34,9 65,1
Robertsfors 31,8 68,2
Skellefteå 32,2 67,8
Sorsele 29,1 70,9
Storuman 29,8 70,2
Umeå 34,5 65,5
Vilhelmina 27,4 72,6
Vindeln 30,4 69,6
Vännäs 35,1 64,9
Åsele 22,1 77,9
Västerbottens län 32,8 67,2
Riket 30,3 69,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2012-2022. Procent

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 26,7 34,2 25,9 35,1 31,0 25,0 29,0 24,1 30,3 29,5 25,6
Dorotea 17,9 23,5 23,4 29,3 34,4 28,2 37,8 32,9 27,1 28,8 28,4
Lycksele 25,4 22,7 25,7 27,7 28,5 27,0 30,0 29,7 28,2 29,3 27,2
Malå 22,4 22,2 23,8 27,7 27,5 29,5 32,0 33,5 29,0 25,5 25,5
Nordmaling 24,5 27,3 24,8 27,7 25,3 29,3 28,4 30,3 33,2 30,2 32,3
Norsjö 22,7 23,2 24,0 24,6 26,8 32,4 33,6 29,9 34,7 30,3 34,9
Robertsfors 26,7 26,9 27,3 28,3 30,0 33,0 30,7 33,9 36,1 29,8 31,8
Skellefteå 27,8 27,8 28,4 30,5 31,0 31,4 34,2 33,1 33,0 33,3 32,2
Sorsele 21,2 20,4 21,0 27,3 24,4 24,2 28,2 28,2 30,2 34,5 29,1
Storuman 26,2 25,2 28,6 24,5 27,0 26,9 28,4 27,8 32,0 32,6 29,8
Umeå 29,3 29,5 32,2 32,4 33,5 33,3 34,8 34,7 34,4 34,5 34,5
Vilhelmina 23,4 26,0 26,1 23,7 24,0 32,6 28,0 29,1 29,2 27,6 27,4
Vindeln 26,9 27,2 32,1 27,2 32,8 34,7 29,9 33,6 29,0 28,1 30,4
Vännäs 29,4 28,9 30,1 31,0 32,2 32,2 31,8 33,9 32,6 31,6 35,1
Åsele 17,5 22,7 23,5 26,3 21,1 21,7 23,3 29,2 27,4 27,2 22,1
Västerbottens län 27,9 28,1 29,8 30,7 31,6 31,9 33,5 33,3 33,2 33,0 32,8
Riket 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 128 97 132 116 94 109 90 114 111 96
Dorotea 100 132 131 164 192 158 211 184 152 161 159
Lycksele 100 89 101 109 112 106 118 117 111 115 107
Malå 100 99 106 123 123 131 143 149 129 114 114
Nordmaling 100 111 101 113 103 120 116 124 136 123 132
Norsjö 100 102 106 109 118 143 148 132 153 134 154
Robertsfors 100 101 102 106 112 123 115 127 135 111 119
Skellefteå 100 100 102 110 112 113 123 119 119 120 116
Sorsele 100 96 99 129 115 114 133 133 142 162 137
Storuman 100 96 109 93 103 102 108 106 122 124 113
Umeå 100 101 110 110 114 113 119 118 117 118 118
Vilhelmina 100 111 111 101 103 139 119 124 125 118 117
Vindeln 100 101 119 101 122 129 111 125 108 104 113
Vännäs 100 98 102 105 109 110 108 115 111 108 119
Åsele 100 130 134 150 120 124 133 166 156 155 126
Västerbottens län 100 101 107 110 113 115 120 120 119 118 118
Riket 100 100 103 107 111 114 120 123 123 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta