Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Bilars genomsnittsålder

Bilars genomsnittsålder

Senast uppdaterad 2023-08-21
Förklaring
En bils ålder beräknas utifrån det år som den blev nyregistrerad, då detta kan variera för samma årsmodell.

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 2020

     

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

Bjurholm

1 389

15,6

Dorotea

1 575

17,2

Lycksele

7 132

16,1

Malå

1 841

15,1

Nordmaling

4 195

14,4

Norsjö

2 414

14,7

Robertsfors

3 910

14,7

Skellefteå

39 743

12,6

Sorsele

1 570

16,0

Storuman

3 589

15,2

Umeå

56 562

11,4

Vilhelmina

4 069

16,8

Vindeln

3 129

15,1

Vännäs

4 920

13,9

Åsele

1 678

16,3

Västerbottens län

137 716

12,9

Riket

4 944 067

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Personbilar i trafik samt bilarnas genomsnittsålder 1990, 2000, 2010, 2020

                 

Kommun/Region

Personbilar i trafik

Genomsnittlig ålder från år för första registrering

1990

2000

2010

2020

1990

2000

2010

2020

Bjurholm

1 402

1 404

1 302

1 389

9,6

11,9

13,4

15,6

Dorotea

1 721

1 682

1 649

1 575

10,0

12,5

14,2

17,2

Lycksele

6 694

6 878

7 097

7 132

8,9

12,2

13,6

16,1

Malå

1 932

1 935

1 826

1 841

8,4

11,4

12,5

15,1

Nordmaling

3 519

3 761

3 818

4 195

9,2

11,4

12,2

14,4

Norsjö

2 521

2 534

2 427

2 414

8,8

11,5

13,2

14,7

Robertsfors

3 268

3 394

3 641

3 910

9,2

11,6

13,2

14,7

Skellefteå

32 733

33 856

35 520

39 743

8,8

11,2

11,9

12,6

Sorsele

1 590

1 649

1 478

1 570

9,0

12,2

13,7

16,0

Storuman

3 851

3 915

3 601

3 589

9,2

12,3

13,8

15,2

Umeå

36 980

41 791

47 617

56 562

8,4

10,4

10,7

11,4

Vilhelmina

4 005

4 068

3 954

4 069

9,9

12,4

14,4

16,8

Vindeln

3 015

3 103

3 026

3 129

9,2

12,0

13,3

15,1

Vännäs

3 706

4 092

4 446

4 920

9,6

12,0

12,7

13,9

Åsele

1 865

1 871

1 681

1 678

9,4

11,8

13,9

16,3

Västerbottens län

108 802

115 933

123 083

137 716

8,8

11,2

11,9

12,9

Riket

3 600 518

3 890 159

4 335 182

4 944 067

7,5

9,1

9,6

10,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av bilarnas genomsnittliga ålder 1990-2020. Index år 1990=100

         

Kommun/Region

Index år 1990=100

1990

2000

2010

2020

Bjurholm

100

124

139

163

Dorotea

100

125

142

172

Lycksele

100

137

153

181

Malå

100

136

149

179

Nordmaling

100

124

133

157

Norsjö

100

131

150

167

Robertsfors

100

126

144

159

Skellefteå

100

127

136

143

Sorsele

100

136

152

178

Storuman

100

134

150

165

Umeå

100

124

128

135

Vilhelmina

100

125

145

170

Vindeln

100

130

144

164

Vännäs

100

125

132

145

Åsele

100

126

148

173

Västerbottens län

100

127

135

147

Riket

100

122

129

140

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta