Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2022-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjurholm

144

122

1 133

1 239

12,7

9,8

Dorotea

100

89

1 121

1 292

8,9

6,9

Lycksele

657

719

5 986

6 257

11,0

11,5

Malå

201

187

1 477

1 556

13,6

12,0

Nordmaling

353

327

3 425

3 641

10,3

9,0

Norsjö

193

214

1 900

2 047

10,2

10,5

Robertsfors

351

316

3 278

3 481

10,7

9,1

Skellefteå

3 710

4 269

36 231

38 171

10,2

11,2

Sorsele

150

162

1 147

1 289

13,1

12,6

Storuman

293

253

2 765

2 982

10,6

8,5

Umeå

8 711

8 744

65 992

66 243

13,2

13,2

Vilhelmina

257

264

3 104

3 289

8,3

8,0

Vindeln

309

303

2 656

2 848

11,6

10,6

Vännäs

404

392

4 418

4 545

9,1

8,6

Åsele

163

184

1 324

1 458

12,3

12,6

Västerbottens län

15 996

16 545

135 957

140 338

11,8

11,8

Riket

1 063 881

1 081 793

5 223 232

5 298 324

20,4

20,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta