Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2023-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjurholm

136

112

1 123

1 225

12,1

9,1

Dorotea

90

86

1 088

1 251

8,3

6,9

Lycksele

648

709

5 967

6 246

10,9

11,4

Malå

205

199

1 444

1 546

14,2

12,9

Nordmaling

354

331

3 415

3 618

10,4

9,1

Norsjö

209

216

1 898

2 026

11,0

10,7

Robertsfors

357

323

3 269

3 471

10,9

9,3

Skellefteå

4 442

5 667

36 946

39 596

12,0

14,3

Sorsele

161

158

1 128

1 259

14,3

12,5

Storuman

289

243

2 710

2 911

10,7

8,3

Umeå

8 905

8 853

66 453

66 638

13,4

13,3

Vilhelmina

262

255

3 033

3 230

8,6

7,9

Vindeln

313

293

2 633

2 828

11,9

10,4

Vännäs

409

401

4 465

4 594

9,2

8,7

Åsele

170

183

1 305

1 413

13,0

13,0

Västerbottens län

16 950

18 029

136 877

141 852

12,4

12,7

Riket

1 077 900

1 092 727

5 239 188

5 312 519

20,6

20,6

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta