Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2024-05-15
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorotea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycksele 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Malå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmaling 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7
Norsjö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robertsfors 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Skellefteå 2 23 0 0 0 0 5 8 36 10 0
Sorsele 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Storuman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umeå 0 0 72 0 18 0 0 0 0 0 0
Vilhelmina 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Vindeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vännäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Åsele 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Västerbottens län 2 25 84 13 18 0 36 14 36 14 7
Riket 826 468 739 463 449 540 658 1 080 599 669 905

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta