Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2023 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afrika

302

9,6

6,5

 

Sverige

479

38,5

51,1

Sverige

266

8,5

18,2

 

Afrika

96

7,7

3,1

Europa utom EU och Norden

264

8,4

7,7

 

Finland

69

5,5

1,8

Polen

210

6,7

4,8

 

Polen

51

4,1

2,3

Tyskland

174

5,5

4,0

 

Kina

44

3,5

3,8

Afghanistan

163

5,2

3,3

 

Tyskland

40

3,2

2,1

Kina

146

4,6

2,8

 

Europa utom EU och Norden

40

3,2

4,0

Indien

128

4,1

7,9

 

Nordamerika

32

2,6

1,7

Finland

115

3,7

1,7

 

Indien

26

2,1

4,5

Rumänien

75

2,4

2,3

 

Pakistan

22

1,8

1,6

Nordamerika

74

2,4

2,0

 

Norge

15

1,2

1,5

Turkiet

68

2,2

1,8

 

Iran

13

1,0

0,8

Italien

60

1,9

1,9

 

Rumänien

12

1

1,0

Nederländerna

57

1,8

1,7

 

Afghanistan

11

0,9

0,6

Sydamerika

57

1,8

1,8

 

Nederländerna

10

0,8

0,8

Iran

52

1,7

2,1

 

Italien

9

0,7

1,0

Syrien

37

1,2

2,7

 

Oceanien

9

0,7

0,3

Pakistan

29

0,9

2,5

 

Sydamerika

7

0,6

1,1

Norge

28

0,9

1,5

 

Danmark

6

0,5

2,0

Oceanien

11

0,4

0,3

 

Turkiet

4

0,3

0,8

Danmark

9

0,3

1,9

 

Syrien

3

0,2

0,7

Island

3

0,1

0,5

 

Island

2

0,2

0,4

Statslös

2

0,1

0,4

 

Statslös

1

0,1

0,2

Okänt

3

0

0

 

Okänt

1

0

0

Samtliga                                   

3 140

100

100

 

Samtliga                                   

1 244

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 
                 
                 
                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta