Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2022-03-29
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2021 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afrika

369

18,0

9,9

 

Sverige

331

42,9

52,7

Sverige

258

12,6

17,7

 

Finland

97

12,6

3,3

Europa utom EU och Norden

147

7,2

9,2

 

Tyskland

39

5,1

2,8

Finland

126

6,1

1,8

 

Nordamerika

30

3,9

1,8

Tyskland

110

5,4

3,7

 

Indien

22

2,9

3,4

Pakistan

97

4,7

3,5

 

Europa utom EU och Norden

18

2,3

3,9

Afghanistan

74

3,6

2,4

 

Norge

17

2,2

2,7

Indien

64

3,1

6,6

 

Pakistan

16

2,1

0,6

Syrien

59

2,9

4,0

 

Afrika

14

1,8

1,7

Kina

52

2,5

2,1

 

Kina

13

1,7

1,7

Nordamerika

51

2,5

2,5

 

Polen

10

1,3

3,3

Polen

48

2,3

3,5

 

Rumänien

10

1,3

1,3

Norge

33

1,6

1,5

 

Iran

8

1

0,4

Iran

31

1,5

2,2

 

Danmark

7

0,9

3,1

Irak

30

1,5

1,7

 

Irak

6

0,8

1,0

Sydamerika

25

1,2

2,3

 

Sydamerika

5

0,6

0,9

Rumänien

24

1,2

1,9

 

Oceanien

5

0,6

0,3

Danmark

16

0,8

1,9

 

Island

2

0,3

0,6

Oceanien

15

0,7

0,3

 

Afghanistan

2

0,3

0,2

Island

4

0,2

0,4

 

Syrien

1

0,1

0,6

Statslös

7

0,3

0,4

 

Statslös

0

0,0

0,2

Okänt

3

0,1

0,3

 

Okänt

1

0,1

0,3

Samtliga

2 049

100

100

 

Samtliga

771

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta