Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2024-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,8 61,2
Uppsala län 38,8 61,2
Södermanlands län 38,7 61,3
Östergötlands län 38,5 61,5
Jönköpings län 39,3 60,7
Kronobergs län 40,4 59,6
Kalmar län 39,5 60,5
Gotlands län 40,0 60,0
Blekinge län 37,4 62,6
Skåne län 36,8 63,2
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 38,8 61,2
Värmlands län 38,4 61,6
Örebro län 38,7 61,3
Västmanlands län 38,9 61,1
Dalarnas län 39,5 60,5
Gävleborgs län 39,5 60,5
Västernorrlands län 38,6 61,4
Jämtlands län 38,3 61,7
Västerbottens län 39,6 60,4
Norrbottens län 37,3 62,7
Riket 38,6 61,4
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2003-2023.

År Västerbottens län Riket
2003 41,8 35,6
2004 42,2 35,8
2005 40,8 36,2
2006 40,0 36,8
2007 38,6 35,7
2008 38,3 35,6
2009 38,5 33,8
2010 37,9 35,5
2011 38,2 35,8
2012 38,3 36,2
2013 39,1 37,2
2014 39,6 37,5
2015 39,9 38,1
2016 40,4 38,3
2017 40,0 38,4
2018 40,1 38,4
2019 40,3 38,5
2020 41,1 39,2
2021 41,4 39,7
2022 41,0 39,1
2023 39,6 38,6
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2003-2023. Index år 2003=100

År Västerbottens län Riket
2003 100 100
2004 101 101
2005 98 102
2006 96 103
2007 93 100
2008 92 100
2009 92 95
2010 91 100
2011 91 100
2012 92 102
2013 94 104
2014 95 105
2015 96 107
2016 97 107
2017 96 108
2018 96 108
2019 96 108
2020 98 110
2021 99 112
2022 98 110
2023 95 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta