Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,3 60,7
Uppsala län 39,7 60,3
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,4 60,6
Jönköpings län 40,4 59,6
Kronobergs län 40,0 60,0
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 40,3 59,7
Blekinge län 38,4 61,6
Skåne län 37,1 62,9
Hallands län 38,6 61,4
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 39,2 60,8
Örebro län 39,0 61,0
Västmanlands län 39,2 60,8
Dalarnas län 40,5 59,5
Gävleborgs län 40,0 60,0
Västernorrlands län 39,6 60,4
Jämtlands län 39,2 60,8
Västerbottens län 41,0 59,0
Norrbottens län 38,0 62,0
Riket 39,1 60,9
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2002-2022.

År Västerbottens län Riket
2002 41,0 36,0
2003 41,8 35,6
2004 42,2 35,8
2005 40,8 36,2
2006 40,0 36,8
2007 38,6 35,7
2008 38,3 35,6
2009 38,5 33,8
2010 37,9 35,5
2011 38,2 35,8
2012 38,3 36,2
2013 39,1 37,2
2014 39,6 37,5
2015 39,9 38,1
2016 40,4 38,3
2017 40,0 38,4
2018 40,1 38,4
2019 40,3 38,5
2020 41,1 39,2
2021 41,4 39,7
2022 41,0 39,1
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2002-2022. Index år 2002=100

År Västerbottens län Riket
2002 100 100
2003 102 99
2004 103 100
2005 100 101
2006 97 102
2007 94 99
2008 93 99
2009 94 94
2010 92 99
2011 93 99
2012 93 101
2013 95 103
2014 97 104
2015 97 106
2016 99 106
2017 97 107
2018 98 107
2019 98 107
2020 100 109
2021 101 110
2022 100 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta