Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2022-10-20
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2022

Gröda Västerbottens län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 356 10 380 0,5 0,4
Havre 569 158 445 0,9 6,2
Korn 7 149 280 541 10,7 11,1
Råg 0 20 938 0,0 0,8
Rågvete 7 29 247 0,0 1,2
Vete 354 462 903 0,5 18,2
Baljväxter 1 54 351 0,0 2,1
Grönfoderväxter 3 768 45 996 5,6 1,8
Majs .. 22 231 .. 0,9
Oljeväxter 94 132 608 0,1 5,2
Potatis matpotatis 193 14 913 0,3 0,6
Potatis, stärkelse .. 8 496 .. 0,3
Sockerbetor .. 29 296 .. 1,2
Vall slåtter och bete 44 512 1 041 736 66,7 41,0
Vall träda 8 714 162 548 13,1 6,4
Energiskog 112 7 488 0,2 0,3
Trädgårdsväxter 31 14 557 0,0 0,6
Övriga grödor 913 41 272 1,4 1,6
Totalt 66 772 2 537 947 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark, 2012-2022

Västerbottens län

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

Havre

1,3

1,2

1,0

1,1

1,3

1,4

1,0

1,1

0,9

1,0

0,9

Korn

10,8

12,0

12,5

10,2

11,1

11,1

10,3

10,7

10,7

10,9

10,7

Råg

0,0

0,0

0,0

0,0

..

..

..

..

..

..

0,0

Rågvete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vete

0,6

0,6

0,6

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,4

0,4

0,5

Baljväxter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grönfoderväxter

2,5

2,6

2,8

4,9

5,2

5,0

5,6

5,9

6,1

5,6

5,6

Majs

0,0

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Oljeväxter

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Potatis matpotatis

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Potatis, stärkelse

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Sockerbetor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Vall slåtter och bete

74,2

74,1

74,3

71,1

69,0

67,9

68,6

69,5

68,7

68,0

66,7

Vall träda

7,8

7,2

6,8

10,5

10,6

12,0

12,0

10,0

10,8

11,8

13,1

Energiskog

0,6

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Trädgårdsväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Övriga grödor

1,4

0,9

0,9

0,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Havre

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

Korn

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

Råg

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

Rågvete

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

Vete

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

Baljväxter

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

Grönfoderväxter

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

Majs

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

Oljeväxter

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

Vall träda

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta