Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2023-10-09
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2023

Gröda Västerbottens län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 140 7 098 0,2 0,3
Havre 646 149 920 1,0 5,9
Korn 7 866 272 029 11,9 10,8
Råg 0 28 187 0,0 1,1
Rågvete 0 32 831 0,0 1,3
Vete 476 518 602 0,7 20,5
Baljväxter 4 55 105 0,0 2,2
Grönfoderväxter 3 707 44 469 5,6 1,8
Majs .. 29 081 .. 1,2
Oljeväxter 88 132 645 0,1 5,2
Potatis matpotatis 173 14 501 0,3 0,6
Potatis, stärkelse .. 7 947 .. 0,3
Sockerbetor .. 28 801 .. 1,1
Vall slåtter och bete 44 409 1 034 147 67,2 40,9
Vall träda 7 548 114 294 11,4 4,5
Energiskog 105 6 993 0,2 0,3
Trädgårdsväxter 34 13 531 0,1 0,5
Övriga grödor 885 38 540 1,3 1,5
Totalt 66 081 2 528 721 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2013-2023

Västerbottens län

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,2

Havre

1,2

1,0

1,1

1,3

1,4

1,0

1,1

0,9

1,0

0,9

1,0

Korn

12,0

12,5

10,2

11,1

11,1

10,3

10,7

10,7

10,9

10,7

11,9

Råg

0,0

0,0

0,0

..

..

..

..

..

..

0,0

0,0

Rågvete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vete

0,6

0,6

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,4

0,4

0,5

0,7

Baljväxter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grönfoderväxter

2,6

2,8

4,9

5,2

5,0

5,6

5,9

6,1

5,6

5,6

5,6

Majs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Oljeväxter

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Potatis matpotatis

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Potatis, stärkelse

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Sockerbetor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Vall slåtter och bete

74,1

74,3

71,1

69,0

67,9

68,6

69,5

68,7

68,0

66,7

67,2

Vall träda

7,2

6,8

10,5

10,6

12,0

12,0

10,0

10,8

11,8

13,1

11,4

Energiskog

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Trädgårdsväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

Övriga grödor

0,9

0,9

0,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,4

1,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Blandsäd

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Havre

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

5,9

Korn

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

10,8

Råg

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

1,1

Rågvete

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Vete

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

20,5

Baljväxter

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

2,2

Grönfoderväxter

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

1,8

Majs

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

1,2

Oljeväxter

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

40,9

Vall träda

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

4,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

Obrukad, åkermark

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta