Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2022/2023.

Kommun/ Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Bjurholm 29 86,2 ~100 224,4
Dorotea 18 83,3 ~100 232,2
Lycksele 149 72,5 83,2 223,9
Malå 32 62,5 78,1 203,0
Nordmaling 66 77,3 84,8 216,1
Norsjö 52 82,7 ~100 217,7
Robertsfors 77 79,2 84,4 223,7
Skellefteå 812 77,8 87,5 225,5
Sorsele 24 70,8 ~100 213,6
Storuman 65 80,0 86,2 222,2
Umeå 1 314 77,5 89,3 232,0
Vilhelmina 78 74,4 84,6 208,8
Vindeln 67 76,1 83,6 213,6
Vännäs 86 82,6 89,5 231,1
Åsele 28 82,1 ~100 211,6
Västerbottens län 2 897 77,5 87,9 226,9
Riket 121 369 73,2 85,2 228,5
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Bjurholm 77,4 74,2 70,0 92,0 70,4 67,9 80,8 69,2 83,3 86,2
Dorotea 96,0 57,9 77,8 93,1 90,5 . 88,9 68,2 85,7 83,3
Lycksele 76,9 72,4 83,9 76,2 84,2 80,8 81,1 69,6 80,3 72,5
Malå 79,3 82,6 75,0 71,4 84,6 70,0 72,7 76,7 87,9 62,5
Nordmaling 66,7 83,1 72,6 78,6 83,3 67,1 64,8 65,7 76,8 77,3
Norsjö 75,5 63,8 82,2 76,9 89,1 78,4 92,9 85,0 88,6 82,7
Robertsfors 66,1 60,0 75,9 75,4 83,1 81,1 80,7 76,1 77,9 79,2
Skellefteå 79,7 80,0 79,3 80,9 80,3 75,0 81,3 81,6 80,0 77,8
Sorsele 50,0 70,6 59,5 82,8 .. 63,3 78,9 78,9 77,8 70,8
Storuman 70,1 75,0 81,0 76,6 90,9 57,9 86,4 76,2 68,4 80,0
Umeå 82,7 83,0 83,4 84,4 81,8 81,4 86,4 84,4 80,5 77,5
Vilhelmina 73,2 70,1 88,9 81,6 67,1 81,3 73,9 79,7 81,2 74,4
Vindeln 77,0 87,5 63,4 76,6 80,0 69,8 74,1 62,8 80,4 76,1
Vännäs 77,6 74,7 63,6 80,0 87,3 65,3 67,4 87,5 84,0 82,6
Åsele 78,3 70,6 81,8 82,4 89,3 79,4 91,7 90,9 80,0 82,1
Västerbottens län 79,2 79,4 80,1 82,0 81,6 77,4 82,7 81,4 80,3 77,5
Riket 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Bjurholm 100 96 90 119 91 88 104 89 108 111
Dorotea 100 60 81 97 94 . 93 71 89 87
Lycksele 100 94 109 99 109 105 105 91 104 94
Malå 100 104 95 90 107 88 92 97 111 79
Nordmaling 100 125 109 118 125 101 97 99 115 116
Norsjö 100 85 109 102 118 104 123 113 117 110
Robertsfors 100 91 115 114 126 123 122 115 118 120
Skellefteå 100 100 99 102 101 94 102 102 100 98
Sorsele 100 141 119 166 .. 127 158 158 156 142
Storuman 100 107 116 109 130 83 123 109 98 114
Umeå 100 100 101 102 99 98 104 102 97 94
Vilhelmina 100 96 121 111 92 111 101 109 111 102
Vindeln 100 114 82 99 104 91 96 82 104 99
Vännäs 100 96 82 103 113 84 87 113 108 106
Åsele 100 90 104 105 114 101 117 116 102 105
Västerbottens län 100 100 101 104 103 98 104 103 101 98
Riket 100 99 101 104 103 98 102 101 98 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta