Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Bjurholm 30 93,1 96,7 96,7 86,7 93,3 93,3 93,3 96,7 90,0
Dorotea 32 85,7 75,9 93,1 93,1 86,2 92,6 88,9 100,0 89,7
Lycksele 155 86,0 85,4 86,1 88,7 83,4 84,8 79,5 94,0 91,4
Malå 29 96,6 82,8 86,2 82,8 82,8 86,2 48,3 100,0 86,2
Nordmaling 94 85,4 88,9 87,4 89,8 86,2 82,8 77,0 94,3 86,2
Norsjö 52 91,8 95,9 95,9 95,9 85,7 100,0 93,9 100,0 100,0
Robertsfors 75 98,6 93,2 93,2 93,2 93,2 95,9 86,5 98,6 93,2
Skellefteå 841 92,6 84,5 88,3 88,2 82,7 87,3 78,8 95,4 90,5
Sorsele 25 100,0 87,5 95,8 100,0 87,5 91,7 87,5 100,0 91,7
Storuman 67 95,5 80,3 87,9 90,9 87,9 81,5 66,2 95,5 86,4
Umeå 1 525 95,1 93,4 95,1 92,8 92,5 94,9 86,0 96,4 93,9
Vilhelmina 77 88,2 77,9 82,7 84,2 81,6 88,0 66,7 84,4 89,6
Vindeln 72 98,6 84,3 82,9 92,9 82,9 90,0 74,3 95,7 95,7
Vännäs 106 94,3 88,7 92,5 89,6 89,5 94,2 85,6 95,3 92,5
Åsele 25 92,0 80,0 88,0 80,0 84,0 88,0 64,0 100,0 96,0
Västerbottens län 3 205 93,6 89,2 91,7 90,8 88,3 91,4 82,1 95,9 92,3
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta