Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Bjurholm 27 96,2 100,0 100,0 92,3 96,2 92,3 100,0 100,0
Dorotea 29 100,0 88,9 96,2 96,3 100,0 80,8 80,8 85,2
Lycksele 138 98,5 94,9 97,8 93,4 96,3 88,2 86,8 95,6
Malå 28 100,0 96,3 96,3 81,5 100,0 88,9 100,0 96,3
Nordmaling 87 98,8 90,2 92,6 94,0 96,4 80,5 81,7 90,2
Norsjö 45 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 100,0 97,7
Robertsfors 71 98,6 98,6 98,6 95,8 98,6 97,2 90,1 98,6
Skellefteå 741 97,8 95,6 96,3 93,4 97,1 89,8 83,6 95,2
Sorsele 22 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Storuman 62 100,0 93,3 91,7 90,0 95,0 81,7 71,7 96,7
Umeå 1 470 98,6 96,6 97,6 97,3 98,1 95,0 92,3 96,1
Vilhelmina 71 97,1 91,3 94,2 91,4 94,2 81,2 79,7 91,4
Vindeln 70 100,0 89,7 95,6 92,6 97,1 91,2 89,7 95,6
Vännäs 101 97,0 98,0 99,0 98,0 100,0 94,9 94,9 98,0
Åsele 20 95,0 95,0 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0
Västerbottens län 2 982 98,4 95,9 97,0 95,5 97,6 92,2 89,1 95,7
Riket 104 304 97,8 94,5 94,6 95,4 97,0 91,5 90,3 94,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta