Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2023-07-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1997-2022

År Hallands län Riket Hallands län/Riket (%)
1997 1 017 37 040 2,7
1998 933 34 040 2,7
1999 983 35 820 2,7
2000 988 38 745 2,6
2001 969 35 517 2,7
2002 1 012 37 348 2,7
2003 978 36 413 2,7
2004 1 124 41 792 2,7
2005 1 247 43 932 2,8
2006 1 260 44 386 2,8
2007 1 752 57 194 3,1
2008 1 625 57 801 2,8
2009 1 741 59 597 2,9
2010 2 128 69 855 3,0
2011 2 261 73 709 3,1
2012 2 095 69 216 3,0
2013 2 084 69 242 3,0
2014 2 257 71 668 3,1
2015 2 146 70 135 3,1
2016 2 229 71 825 3,1
2017 2 200 68 887 3,2
2018 1 923 66 750 2,9
2019 2 099 66 892 3,1
2020 2 317 73 687 3,1
2021 2 501 78 685 3,2
2022 2 282 73 182 3,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta