Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2022 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Askersund 2 0 0 0 0 0 2
Degerfors 1 0 0 0 0 0 1
Hallsberg 7 1 0 0 1 0 9
Hällefors 1 2 0 0 0 0 3
Karlskoga 2 3 0 0 0 0 5
Kumla 13 1 0 0 0 0 14
Laxå 1 0 0 0 0 0 1
Lekeberg 1 3 0 0 0 0 4
Lindesberg 7 2 3 2 1 0 15
Ljusnarsberg 2 0 0 0 0 0 2
Nora 5 2 0 0 0 0 7
Örebro 69 17 11 3 2 2 104
Örebro län 111 31 14 5 4 2 167
Riket 4 978 1 089 387 262 102 31 6 849
Antal företagskonkurser 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 9 4 7 3 2 5 8 3 5 1 2
Degerfors 5 3 4 4 6 1 3 2 2 4 1
Hallsberg 5 10 5 4 10 6 7 6 4 4 9
Hällefors 7 7 7 9 5 1 9 4 4 0 3
Karlskoga 13 12 12 17 18 13 13 29 12 8 5
Kumla 9 11 8 7 3 11 13 12 9 9 14
Laxå 5 2 3 7 0 2 3 4 1 1 1
Lekeberg 2 4 7 5 1 1 0 1 1 4 4
Lindesberg 12 10 13 3 6 9 7 12 13 1 15
Ljusnarsberg 9 7 6 3 1 6 8 3 3 1 2
Nora 8 6 3 3 6 3 3 2 7 4 7
Örebro 112 88 100 93 93 81 119 114 116 106 104
Örebro län 196 164 175 158 151 139 193 192 177 143 167
Riket 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463 6 849
Utveckling av företagskonkurser 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Askersund 100 44 78 33 22 56 89 33 56 11 22
Degerfors 100 60 80 80 120 20 60 40 40 80 20
Hallsberg 100 200 100 80 200 120 140 120 80 80 180
Hällefors 100 100 100 129 71 14 129 57 57 0 43
Karlskoga 100 92 92 131 138 100 100 223 92 62 38
Kumla 100 122 89 78 33 122 144 133 100 100 156
Laxå 100 40 60 140 0 40 60 80 20 20 20
Lekeberg 100 200 350 250 50 50 0 50 50 200 200
Lindesberg 100 83 108 25 50 75 58 100 108 8 125
Ljusnarsberg 100 78 67 33 11 67 89 33 33 11 22
Nora 100 75 38 38 75 38 38 25 88 50 88
Örebro 100 79 89 83 83 72 106 102 104 95 93
Örebro län 100 84 89 81 77 71 98 98 90 73 85
Riket 100 103 96 86 81 86 97 98 98 87 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta