Örebro län
Fakta & Perspektiv
306 792 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2021 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Askersund 0 0 0 1 0 0 1
Degerfors 2 2 0 0 0 0 4
Hallsberg 3 0 0 1 0 0 4
Hällefors 0 0 0 0 0 0
Karlskoga 6 1 1 0 0 0 8
Kumla 6 3 0 0 0 0 9
Laxå 1 0 0 0 0 0 1
Lekeberg 3 1 0 0 0 0 4
Lindesberg 1 0 0 0 0 0 1
Ljusnarsberg 1 0 0 0 0 0 1
Nora 3 1 0 0 0 0 4
Örebro 71 25 8 2 0 0 106
Örebro län 97 33 9 4 0 0 143
Riket 4 811 1 043 312 191 89 17 6 463
Antal företagskonkurser 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 4 9 4 7 3 2 5 8 3 5 1
Degerfors 2 5 3 4 4 6 1 3 2 2 4
Hallsberg 15 5 10 5 4 10 6 7 6 4 4
Hällefors 4 7 7 7 9 5 1 9 4 4
Karlskoga 13 13 12 12 17 18 13 13 29 12 8
Kumla 6 9 11 8 7 3 11 13 12 9 9
Laxå 2 5 2 3 7 0 2 3 4 1 1
Lekeberg 4 2 4 7 5 1 1 0 1 1 4
Lindesberg 12 12 10 13 3 6 9 7 12 13 1
Ljusnarsberg 4 9 7 6 3 1 6 8 3 3 1
Nora 12 8 6 3 3 6 3 3 2 7 4
Örebro 95 112 88 100 93 93 81 119 114 116 106
Örebro län 173 196 164 175 158 151 139 193 192 177 143
Riket 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463
Utveckling av företagskonkurser 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Askersund 100 225 100 175 75 50 125 200 75 125 25
Degerfors 100 250 150 200 200 300 50 150 100 100 200
Hallsberg 100 33 67 33 27 67 40 47 40 27 27
Hällefors 100 175 175 175 225 125 25 225 100 100
Karlskoga 100 100 92 92 131 138 100 100 223 92 62
Kumla 100 150 183 133 117 50 183 217 200 150 150
Laxå 100 250 100 150 350 0 100 150 200 50 50
Lekeberg 100 50 100 175 125 25 25 0 25 25 100
Lindesberg 100 100 83 108 25 50 75 58 100 108 8
Ljusnarsberg 100 225 175 150 75 25 150 200 75 75 25
Nora 100 67 50 25 25 50 25 25 17 58 33
Örebro 100 118 93 105 98 98 85 125 120 122 112
Örebro län 100 113 95 101 91 87 80 112 111 102 83
Riket 100 107 111 103 92 87 92 104 106 105 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta