Örebro län
Fakta & Perspektiv
307 772 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Örebro län 424 366 352 374
Riket 422 418 364 402

Lönesumma per sysselsatt 2001-2019. Tusental kronor, löpande priser

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

249

194

193

210

2002

250

207

202

218

2003

264

210

211

225

2004

277

218

218

234

2005

291

225

219

241

2006

302

233

225

249

2007

310

248

235

260

2008

316

264

254

274

2009

317

272

266

282

2010

321

275

275

287

2011

332

291

283

299

2012

344

300

292

309

2013

353

306

304

317

2014

367

310

308

323

2015

372

315

310

327

2016

386

328

317

338

2017

401

337

328

349

2018

406

347

335

357

2019

424

354

334

363

2020

424

366

352

374

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2019. Index år 2001=100

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

100

107

105

104

2003

106

108

109

107

2004

111

112

113

111

2005

117

116

113

115

2006

121

120

117

118

2007

124

128

121

124

2008

127

136

131

131

2009

127

140

138

134

2010

129

142

142

136

2011

133

150

147

142

2012

138

154

151

147

2013

141

158

157

151

2014

147

160

159

154

2015

149

162

160

155

2016

155

169

164

161

2017

161

173

170

166

2018

163

179

173

170

2019

170

182

173

173

2020

170

188

182

178

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

2019

170

176

178

175

2020

175

183

183

181

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta