Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Örebro län 440 380 359 386
Riket 446 442 375 422

Lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

250

207

202

218

2003

264

210

211

225

2004

277

218

218

234

2005

291

225

219

241

2006

302

233

225

249

2007

310

248

235

260

2008

316

264

254

274

2009

317

272

266

282

2010

321

275

275

287

2011

332

291

283

299

2012

344

300

292

309

2013

353

306

304

317

2014

367

310

308

323

2015

372

315

310

327

2016

386

328

317

338

2017

401

337

328

349

2018

406

347

335

357

2019

424

354

334

363

2020

424

366

352

374

2021

440

380

359

386

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

2021

446

442

375

422

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

101

104

104

2004

111

105

108

108

2005

117

109

108

111

2006

121

113

111

114

2007

124

120

116

119

2008

127

127

125

126

2009

127

131

131

130

2010

129

133

136

132

2011

133

140

140

137

2012

138

145

144

142

2013

141

148

150

146

2014

147

149

152

149

2015

149

152

153

150

2016

155

158

156

155

2017

161

162

162

160

2018

163

168

165

164

2019

170

171

165

167

2020

170

177

174

172

2021

176

183

177

177

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

102

104

103

2004

109

105

107

107

2005

113

109

110

110

2006

117

113

114

114

2007

121

121

119

120

2008

127

126

126

126

2009

127

129

131

129

2010

130

132

135

132

2011

133

137

139

137

2012

137

142

143

141

2013

139

144

146

143

2014

142

148

150

147

2015

145

153

152

151

2016

152

157

156

155

2017

154

161

161

159

2018

159

166

167

164

2019

164

172

170

170

2020

169

179

175

175

2021

179

189

180

184

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta